Kod hraniteljskih porodica 367 djece

Prema posljednjim podacima, u Crnoj Gori se 30. novembra 2019. godine na evidenciji centara za socijalni rad nalazilo 267 hraniteljskih porodica u koje je bilo smješteno 367 djece, kazali su Vikend novinama iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Premda se u saradnji sa UNICEF-om u Crnoj Gori od 2013. godine sprovodi kampanja za promociju hraniteljstva, kada se podaci uporede sa onim od prethodnih godina, vidimo da je broj hraniteljskih porodica opao. Naime, 2016. godine bila je 281 hraniteljska porodica, 2017. godine 288, a 2018. godine 281 hraniteljska porodica.

Takođe, da se građani Crne Gore i dalje rijetko odlučuju da usvoje dijete govori podatak da su hraniteljske porodice većinom srodničke.

“U srodničkim hraniteljskim porodicama je na dan 30. novembra 2019. godine bilo smješteno 312 djece ili 85 odsto, dok je 55 djece ili 15 odsto uslugu porodičnog smještaja hraniteljstva koristilo u nesrodničkim hraniteljskim porodicama”, kazali su iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Kako objašnjavaju, po pravilu djeci najbližim srodnicima smještaj se obezbjeđuje u jednoj hraniteljskoj porodici i “generalno se ulažu maksimalni napori da se djeca, siblinzi, ne razdvajaju, što je u najvećoj mjeri i ostvareno”. “Prema raspoloživim podacima na dan 31.11.2019. godine bilo je evidentirano pet nesrodničkih hraniteljskih porodica koje su ispunile sve uslove propisane za pružanje usluge, a nijesu imale djecu na smještaju”, naveli su iz Zavoda.

Procjenu podobnosti pojedinca ili porodice za pružanje usluge porodičnog smještaja – hraniteljstva vrši nadležni centar za socijalni rad, u skladu sa zakonom.

Izvor:rtcg