Zaštititi poljoprivrednike i šumare od povreda na radu (video)

U okviru projekta  „Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu”, koji realizuje NVO Multimedijal Montenegro danas je održana panel diskusija o značaju  podizanja svijesti javnosti, posebno građana koji rade u poljoprivredi i šumi te na koji način smanjiti broj povreda na radu.

Prema riječima predsjednika NVO Multimedijal Montenegro, Željka Đukića riječ je o inovativnom projektu koji se sprovodi sedam mjeseci a koji je jedini te vrste na sjeveru Crne Gore.

“Svjesni smo da često dolazi do povreda, posebno u šumi, ali i u poljoprivredi, a jedan broj takvih događaja bude sa smrtnim epilogom. Zato želimo da ovim projektom, a u saradnji sa državnim institucijama, utičemo na smanjenje broja povreda u poljoprivredi i šumarstvu, a samim tim i na smanjenje broja smrtnih slučajeva”, kazao je Đukić.

U okviru projekta predstavljena je i publikacija koordinatora rada za oblast zaštite i zdravlja na radu u Upravi za inspekcijske poslove Zlatka Popovića u kojoj su navedena prava, obaveze I odgovornost poslodavaca prema zaposlenima u oblasti zaštite i zdravlja u radu, statistički podaci te konkretne mjere zaštite na radu u poljoprivredi I šumarstvu.Popović je kazao da se normativni okvir prema EU zaokružio iz te oblasti  i da je sada najveći izazov implementacija tih propisa.

“Najbolji pokazatelj te implementacije je u stvari smanjenje broja povreda na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom u odnosu na 2008 godinu kada je zabilježen najveći broj povreda na radu, a za deset godina 64 procenta se smanjio broj povreda na radu.

Načelnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Danijela Šuković je kazala da je oblast zaštite na radu uvrštena u jednu od prioritetnih oblasti od javnog interesa.

“Realizacija ovakvog projekta veoma je važna sa aspekta implementacije zakona o zaštiti I zdravlju na radu I podzakonskih akata u ovoj oblasti jer je to jedno od zatvarajućih mjerila iz poglavlja 19 koje se tiče socijalne politike i zapošljavanja. Naravno da nam nevladine organizacije pomažu da zakon implementiramo na adekvatan način i da približimo poslodavcima i zaposlenima pravo, obaveze i odgovornosti” istakla je Šuković. Ona je dodala da se propisi u suštini poštuju, međutim ,ne u dovoljnoj mjeri.

“Mi dobijamo podatke od Fonda za zdravstveno osiguranje za prijavljene povrede na radu i u 2018 godine bilo 1190 povreda na radu a za 2019 godinu još uvijek očekujemo podatke na nivou opština u Crnoj Gori”, kazala je Šuković.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz javni poziv “Zaštita i zdravlje na radu za sve aktere u procesu rada”.

 

Autorke:Vanja Šabanović i Sanja Čujović

Foto:Vladimir Jelić

Tekst objavila: Sanida Kajević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA VEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE