Tomić: Neophodno unapređenje ambijenta za djelovanje NVO (audio)

Nevladine organizacije imaju veoma značajnu ulogu u procesu poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, zato je neophodno raditi na unapređnju ambijenta u kojem djeluju, saopštila je predsjednica Udruženja za razvoj civilnog društva, MirsalaTomić.

On je u telefonskom intervjuu kazala da je uloga nevladinih organizacija da prepoznaju probleme i potrebe osoba sa invaliditetom, da ih učine vidljivim u zajednici u kojoj žive, te da realizovanjem aktivnosti u oblastima svojih djelovanja daju doprinos rješavanju i smanjenju problema sa kojima se OSI suočavaju.

Tomić je istakla da je posebno vidljiv doprinos koji nevladine organizacije daju osnaživanju osoba sa invaliditetom, kako psiho-socijalnom, tako i profesionalnom.

“Organizuju razne psihološke radionice, angažuju stručnjake koji im pružaju psihološku podršku. Takođe, rade na njihovom uključivanju radne procese, pripremaju ih za tržište rada u skladu sa njihovim stepenom invaliditeta, gdje osobe sa invaliditetom daju svoj doprinos osjećajući se korisnim i aktivnim članovima društva”, kazala je predsjednica Udruženja za razvoj civilnog društva.

Ona se posebno osvrnula na saradnju i partnerstvo nevladinih organizacija i poslodavaca.

“Kroz zajedničke projekte u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom realizuju i organizuju obuke, omogućavajući na taj način sticanje novih znanja i vještina, ali i pružajući mogućnosti zaposlenja i ekonomskog osnaživanja, tako da se osnažuju ne samo oni kao pojedinici, već i porodica”, navela je Tomić.

Nadovezujući se na pitanje o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Tomić je kazala da poslodavci imaju značajne povlastice, ali i istakla da je neophodno da OSI radno angažuju i poslije završetka projekata.

“Osobe sa invaliditetom su većinom angažovane kroz projekte nevladinih organizacija, a osim toga zapošljavaju se i kroz grant šeme Zavoda za zapošljavanje, kroz javne pozive za samozapošljavanje, preko konkursa kojima se dodjeljuju bespovratana sredstva za samozapošljavanuje. Ono što je jako važno napomenuti jeste da je usvajanjem zakona koji uređuju ovu oblast zakonodavac stimulisao poslodavce da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, imaju određene benefite i povlastice”, rekla je Tomić.

Predsjednica Udruženja za razvoj civilnog društva posebno je naglasila važnost NVO u dijelu podnošenja inicijativa za izmjene i dopune zakona koji uređuju oblasti koje se odnose na osobe sa invaliditetom.

Tomić je istakla da je od ogromnog značaja i saradanja na lokalnom nivou nevladinih organizacija i lokalne samouprave u procesu kreiranje javnih politika usmjerenih ka kvalitenijem životu osoba sa invaliditetom.  

“Prema informacijama dobijenih od organa lokalne samouprave, kolega i koleginica koje se bave pitanjima osoba sa invaliditetom i koji u svojim udruženjima kao članove imaju OSI, ta saradnja je na zadovoljavajućem nivou. U Bijelom Polju ima sedam nevladinih organizacija osoba sa invaliditetom koje čine koaliciju “Savez” i Udruženje roditelja “Oaza”. Organizacijama je Opština u skaldu sa svojim mogućnostima obezbijedila prostor i mjesečni iznos sredstava za rad, usvojeno je više lokalnih akcionih planova, a SO Bijelo Polje je takođe formirala Socijalni svjet u kojem nevladine organizacije imaju svoje predstavnike. Nadležni organi u procesu izrade lokalnih planova za osobe sa invaliditetom su konsultovali i uključivali predstavnike osoba sa invaliditetom u radnim grupama, što je negdje i za očekivati, jer oni najbolje poznaju svoje potrebe i probleme”, pojasnila je ona.

Napomenula je i da je Opština Bijelo Polje usvojenom odlukom predvidjela i godišnje konkurse za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, odredila prioritene oblasti, određene kriterijume i podržava projekte organizacija koji su kompatibilni sa usvojenim lokalnim akcionim planovima.

Sa druge strane, Tomić je kao problem navela nedostatak angažovanja stručnjaka, a osvrnula se i na krizu nevladinih organizacija zbog nedostatka finansija.

 “Ambijent za djelovanje nevladinih organizacija nije na zadovoljavajućem nivou, kako na lokalnom,  tako i na nacionalnom. Usitenjena su sredstva za podršku projekata nevladinih organizacija, ministarstva raspisuju konkurse iz različitih oblasti djelovanja. Međutim, sredstva dobijaju 15 do 20 organizacija, a često se dešava da se jednoj organizaciji podrži više projekata od  više ministarstava tokom godine, a da pojedine organizacije ne budu podržane. Samim tim one imaju velike probleme jer imaju korisnike osobe sa invaliditetom, koje su osnažili i koje od njih očekuju duži period rada. Zato je nevladinim organizacijama čiji su osnivači i korisnici osobe sa invaliditetom neophodno obezbijediti institucionalnu podršku, kako njihov rad i opstanak ne bi zavisili od podržanih projekata”, poručila je predsjednica Udruženja za razvoj civilnog društva, MirsalaTomić.

AUDIO SNIMAK EMISIJE 

Autorka: Sanja Čujović

Foto: arhiva RBP

Tonska realizacija: Zoran Rakočević

Audio obrada: Sanida Kajević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE