Uskoro počinje izgradnja šetališta pored Lima

Odbor direktora Svjetske banke na sjednici održanoj krajem prošle sedmice odobrio je 15 miliona eura kreditnih sredstava za skori početak kapitalnih infrastrukturnih radova na regulaciji Lima i Grnčara.

Realizacijom ovog projekta, Vlada Crne Gore će u Bijelom Polju, Beranama, Gusinju i Plavu riješiti višedecenijske probleme uzrokovane poplavama, zaštititi životnu sredinu i imovinu građana, a posebno poljoprivredno zemljište od trajnog gubitka. Izgradnjom višenamjenskih obaloutvrda i uređenjem korita rijeka na području četiri opštine, značajno će se unaprijediti kvalitet života lokalnog stanovništva i otvoriti nova perspektiva razvoja ovih opština, zasnovana na poljoprivrednim i turističkim potencijalima. Do kraja avgusta očekuje se raspisivanje međunarodnog tendera za izvođenje radova na izgradnji obaloutvrda na Grnčaru i Limu, u skladu sa procedurama SB.

U dijelu infrastrukturnih radova, projektom je u Bijelom Polju  predviđeno uređenje lijeve obale Lima, na potezu od vatrogasnog doma do ulice Limske, ukupne dužine 607,8 m i procijenjene vrijednosti  investicije 1,6 miliona eura. U Beranama je predviđena regulacija Lim na lokaciji Berane - Urbana zona, ukupne dužine 1,6 km iprocijenjene vrijednosti 2,5 miliona eura, dok će na području plavske opštine biti urađena  regulacija Lima, u dužini 1,4 km, nizvodno od Plavskog mosta, procijenjene vrijednosti investicije od 1,2 miliona eura. U Gusinju će biti  regulisan tok rijeke Grnčar, od Ade do granice sa Republikom Albanijom, ukupne dužine 5,5 km i procijenjene vrijednosti 6,7 miliona eura.

Izgrađene obaloutvrde na Limu i Grnčaru biće multifunkcionalne. Osim što će štititi od poplava koje izazivaju ove bujične rijeke, biće i moderno uređene šetališne zone koje će građanima i turistima omogućiti prijatan boravak i rekreaciju uz rijeke.

Projekat Regulacije Lima i Grnčara dio je Programa Svjetske banke Sava-Drina Koridor koji predstavlja jednu od najvećih regionalnih inicijativa Svjetske banke u oblasti upravljanja vodama.

Kroz ovaj projekat biće pripremljena dokumentacija i za regulaciju vodotoka Lima i Tare, na prioritetnim dionicama na područjima opština Bijelo Polje, Berane, Mojkovac i Kolašin, u dužini od 12 kilometara.

 

U nastavku je dat prikaz projektnih rješenja:

Bijelo Polje: 

Berane:

Gusinje: 

 

Izvor i foto: PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Tekst objavila: Sanida Kajević