"EU da obezbijedi pristup vakcinama Zapadnom Balkanu"

Evropska unija mora da nastavi napore kako bi se obezbijedio širi međunarodni pristup vackinama, posebno Zapadnom Balkanu i susjedima na istoku i jugu, kazao je potpredsjednik Evropske komsije Maroš Šefčović.

Ističe da je potrebno obezbijediti "princip 0 gubitaka", što znači da zemlje prijema treba da budu dovoljno pripremljene za vakcinaciju.

"U ovom stadijumu smo u prvim danima intenzivne kampanje vakcinacije i nudimo naše usluge koordinacije raspodjele vakcina koje zemlje članice žele da doniraju na osnovu nacionalnog udjela distrubuiranog po pro-rata prinicpima", kazao je Šefčović nakon sastanka Savjeta ministara opštih poslova u Briselu.

On podsjeća da je EU najveći investitor u Kovaks platformu koja će u narednom periodu biti globalni odgovor na pandemiju i koja će "zasiguno ispuniti ulogu u objezbjedjivanju vakcina na globalnoj skali".

Šefčović kaže i da je proces vakcinacije trka sa vremenom, u trenutku pojavljivanja novih sojeva koronavirusa.

"Hitna je potreba da se jačanjem kapaciteta ubrza sekvenciranje virusa, kako bismo razumjeli kako visus evolvira, kao i praćenje varijanti virusa i detekcija novih",kaže Šefčović.

Ukoliko je potrebno vakcinacioni planovi mogu se, kaže, prilagoditi novim mutacijama.

Izvor:rtcg