Nezaposlene osobe nijesu u obavezi da, u toku trajanja privremenih mjera Vlade, dolaze u biroe rada

U skladu sa preporukama Vlade Crne Gore za sprovođenje privremenih mjera za sprečavanje infekcije izazvane novim virusom korona, a u cilju zaštite korisnika prava iz Zakona o posredovanju pri zapošljvanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, poslodavaca, korisnika usluga i zaposlenih u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, kolegijum menadžmenta Zavoda obavještava javnost o sledećim privremenim mjerama: