Marković: Nova fabrika prkosi skepticima

Premijer Duško Marković otvorio je danas u Uniprom KAP-u fabriku silumine, poručujući tom prilikom da je svaki novi proizvod u Crnoj Gori korak ka novom radnom mjestu, dok je svako novo radno mjesto snaga i kvalitet više na putu ka evropskom kvalitetu života naših građana.

Marković je rekao da je uzdizanje novog KAP-a pratila "histerična želja da ovaj projekat ne uspije".

"Ali nova fabrika iz čijeg kruga će izlaziti proizvod koji može ići direktno u hale automobilskih ili avionskih giganata, prkosi skepticima i oponentima savremenog razvoja", rekao je Marković.

Projekat nove fabrike za proizvodnju aluminijskih legura u formi malih ingota vrijedan je više od deset miliona eura i podrazumijeva otvaranje više desetina novih radnih mjesta.

Izvor: RTCG