Članovi Odbora da eliminišu nepovjerenje

Svaka isključivost bilo kog subjekta u Odboru za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva ne može dovesti do progresa u izbornom sistemu, koji je nesporno nužan, ocijenio je prof.

dr Đorđije Blažić, pridruženi član tog tijela iz akademske zajednice. On je poručio da je odgovornost za taj proces na članovima Odbora, te da oni moraju eliminisati animozitete i nepovjerenje među sobom radi postizanja višeg cilja.

Govoreći o tome je li moguć rad odbora, s obzirom na to da su Demokrate isključive da ne žele usaglašavanje sa DPS-om, Blažić za Pobjedu kaže da ima osjećaj da je veoma prisutan antagonizam i apriorno nepovjerenje mladih kolega iz opozicije prema članovima Odbora iz pojedinih vladajućih partija.

"U trenutnim ambijentalnim uslovima rada, kada praktično Odbor još nije ni počeo da razmatra pojedine prijedloge opozicije, nijesam optimista da bi u navedenom roku mogao da se završi planirani posao na izbornom zakonu.

Pritom, jasno sam na sastanku Odbora sugerisao da bi članovi tog tijela trebalo da shvate da je teret odgovornosti za ovaj proces na njima i da moraju uložiti maksimalne napore, ali i eliminisati prisutne animozitete i nepovjerenja među sobom radi postizanja višeg cilja, jer niko u Odboru nije, niti može biti zbog sebe ili isključivo interesa svoje partije, već građana.

Vjerujem da to očekuju i građani Crne Gore", kazao je Blažić.

 

 

Izvor:RTCG