Nastavićemo modernizaciju sistema odbrane

Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore nastaviće da ulažu maksimalne napore kako bi dodatno unaprijedili odbrambene sposobnosti i kapacitete i time stvorili uslove za dosljedno ispunjavanje obaveza u kolektivnom sistemu bezbjednosti, saopštio je direktor Direktorata za politiku i planiranje odbrane u Ministarstvu odbrane Ivica Ivanović.

Ivanović je istakao da Ministarstvo odbrane ostaje snažno posvećeno modernizaciji crnogorskog odbrambenog sistema, te da konstantno ulaže u jačanje interoperabilnosti Vojske Crne Gore, odgovorno pristupajući ispunjavanju NATO ciljeva sposobnosti.

"Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore nastaviće da ulažu maksimalne napore kako bi dodatno unaprijedili odbrambene sposobnosti i kapacitete i time stvorili uslove za dosljedno ispunjavanje obaveza u kolektivnom sistemu bezbjednosti", kazao je on.

Inače, danas i juče održane su druge odbrambene bilateralne konsultacije delegacija NATO i Crne Gore.

To je dio finalne faze četvorogodišnjeg ciklusa NATO procesa odbrambenog planiranja (NATO Defense Planning Process), koji je započet 2016.

Cilj konsultacija je sagledavanje cjelokupnih odbrambenih sposobnosti NATO članica i stepena primjene preuzetih nacionalnih obaveza u kolektivnom sistemu bezbjednosti.

Predstavljaju i polaznu osnovu za izradu izvještaja o odbrambenim sposobnostima država članica NATO, koji će biti usvojeni na sastanku ministara odbrane, u junu 2020. godine.

Izvor:rtcg