Građanima u susret: gost emisije potpredsjednik za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje mr Petar Smolović

30 9 petar dadoOpština Bijelo Polje uz podršku Vlade Crne Gore trenutno realizuje tri strateška projekta od državnog značaja i to Ski centar Bjelasica, Đalovića pećina i izgradnja kolektora, ističe potpredsjednik za preduzetništvo i ekonomski razvoj mr Petar Smolović.

On je u emisiji Građanima u susret na programu Radija Bijelo Polje istakao da su sva tri projekta implementirana u kapitalni budžet sa naznakom do završetka projekta. ’’Znači da smo riješili ključni problem, a to je finansiranje. Vlada Crne Gore, odnosno Evropska unija će finansirati sva tri projekta koji su od strateškog značaja, ne samo za razvoj turizma, nego i za razvoj poljoprivrede i stočarstva’’ navodi potpredsjednik Smolović.

’’Kada je riječ o Ski centru mi smo završili prvu fazu i izgradili smo i asfaltirali put na dionici Ravna rijeka – Jasikovac u dužini od pet kilometara, širine 5,5 metara. Za drugi dio puta od Jasikovca do Cmiljače u dužini od 10 kilometara je urađen projekat, ovih dana počinje proboj i biće uložen milion eura u tu fazu. Paralelno sa tim je u toku i tender za most koji će povezati magistralni put i Ravnu rijeku i kojim će se izbjeći naselje, tako da će biti moguće za dvadesetak minuta iz centra grada doći do vrha Bjelasice’’ naglašava Smolović. On dodaje da Ministarstvo održivog razvoja i turizma radi dvije studije i to vodosnabdjevanja i elektrosnabdjevanja, jer kako ističe ''da biste mogli da uradite bilo koji projekat kvalitetno morate imati put, vodu i struju''.

''Nakon završetka tih radova imamo u planu izgradnju šest skijaških staza, a država će uraditi prvu koja će ići do visine od 1800 metara u dužini od 1600 metara’’ naglašava potpredsjednik Opštine Bijelo Polje i dodaje da je ovo nova vizija Bjelasice sa pripremljenom infrastrukturom i za ljetnji i za zimski turizam.

’’Nadamo se da ćemo do kraja 2017. godine imati funkcionalnu žičaru i da će već u sezoni 2017/18 biti moguće skijanje. Strateški razvoj nije završen i naš zadatak, i lokalne uprave i države, je da se nađe strateški partner koji bi izgradio par hotela i integralno bazno naselje za dalji razvoj Bjelasice’’ ističe Smolović i otkriva da već imaju neke kontakte sa potencijalnim investitorima.

30 9 petar smolovic

Po njegovim riječima građani od ovog projekta mogu imati direktne i indirektne benefite. Kako napominje vrijednost imanja na Bjelasici će porasti, jer će se graditi turistička naselja, dok će poljoprivrednici moći da otvaraju farme i sve proizvode će moći lakše da prodaju. Pri čemu će kako primjećuje u hotelima i na žičari biti zaposlen značajan broj građana.

’’Kada umrežimo Đalovića pećinu i skijallište mnogo više turista će imati razlog da dođe u Bijelo Polje, a kada ljudi dođu onda će to imate pozitivne eksterne efekte da procvjeta čitav grad’’ ubijeđen je Smolović.

Po njegovim riječima kompleksan projekat Đalovića pećine se sastoji iz tri faze i to izgradnja pristupnog puta, izgradnja žičare i unutrašnje uređenje pećine. ''Put od naselja Bistrica do manastira Podvrh će biti magistralnog profila u širini šest metara i u dužini od šest kilometara. Sredstva za ovu investiciju od šest miliona eura su obezbjeđena iz kapitalnog budžeta, a projektna dokumentacija je završena i revidirana i čim se izabere izvođač radova i završi tenderska procedura može da počne izgradnja tog puta. ’U drugoj fazi ćemo graditi zatvorenu panoramsku žičaru koja će ići 400 metara preko kanjona do ulaza u pećinu, što rijetko koja pećina u Evropi ima’’, ističe potpredsjednik.

Kako je saopštio za naš radio treća faza podrazumijeva sređivanje unutrašnjosti pećine i projektovanje enterijera se već radi. ’’Imaćemo jednu od najmodernije opremljenih pećina u Evropi sa svjetlosnim i zvučnim efektima, šetačkom stazom i plus dodatnim sadržajima’’ kaže Smolović.

30 9 petar dado

On je podsjetio da je već raspisan konkurs za idejno arhitektonsko rješenje čitavog kompleksa u kome može biti planiran raznovrstan sadržaj od muzeja dinosaurusa, preko zoološkog vrta, do motela.

Potpredsjednik Smolović posebno naglašava da je veoma bitno što na samo tri kilometra od žičare prolazi auto put i da je planirano isključenje koje će pomoći da bude značajna turistička destinacija.

’’Mi očekujemo da će godišnje ovu pećinu sa istraženih 25 kilometara koju stručnjaci porede sa Postojnskom jamom u Sloveniji posjetiti oko 150 hiljada turista’’ navodi Smolović i posebno ističe da svaki korak realizacije projekta prate studije zaštite životne sredine i kulturne baštine. ’’Svi se projekti rade da bi se cijela problematika sagledala integralno i sačuvala ekologija, kultura, i pojačao privredni potencijal’’ kaže on i dodaje da krajem 2017. i početkom 2018. godine možemo očekivati da se pećina otvori za građane.

30 9 petar smolovic

Kada je u pitanju izgradnja pomenutog kolektora potpredsjednik Petar Smolović navodi da će se i ovaj projekat raditi u više faza. ''Ono što laički nazivamo kolektor je zapravo integralni sistem za rješavanje komunalnih voda koji obuhvata vijevovod i postrojenje za prečišćavanje. On ističe da će izgradnjom ovog projekata od četiri faze, ukupne vrijednosti 25 miliona eura, po završetku biti pokupljene sve otpadne vode od Ribarevina do Strojtaničkog mosta. Prva faza je od gornjeg grada kroz centar i industrijsku zonu do strojtaničkog mosta, dok će do kraja biti izgrađena dva kolektora i dva postrojenja kapaciteta od po 20 hiljada jedinica.

''Za prvu fazu već imamo obezbjeđen grant od 4,5 miliona eura od strane Evropke unije. Oni su izabrali Njemačku firmu Fajfer za izvođača radova i nakon ekspropirijacije zemljišta i izdavanja građevinske dozvole može da počne izgradnja'' uvjeren je potpredsjednik bjelopoljske opštine.

''Potrebno je da se u interesu svih građana što prije riješi pitanje eksproprijacije i stoga pozivam građane i firme da budu kooperativni da što prije riješimo imovinske odnose'' apeluje Smolović o dodaje da iako se kolektor smatra nekom elementarnom životnom funkcijom, rješava problem zdravlja i ekologije, ali i omogućava da rijeka Lim bude čista i cijeli grad bude uređen jer je u pitanju najsavremeniji sistem koji će prečistiti između 70 do 80 posto vode do nivoa kvaliteta koji se može vratiti u rijeku.

Potpredsjednik Smolović potencira da svi infrastrukturni projekti služe da se osnaži privreda grada, da se stvore uslovi za investicije. ''Ako imamo ulaganja u kvalitetnu privredu i ako je privreda kvalitetna onda imamo rješenjo pitanje nezaposlenosti, u tom slučaju svi koji plaćaju redovno poreze i onda nećemo imati problema u opštinskim finansijama'' smatra on.

''Sve je uzročno posledično povezano. Krene se od uklanjanja bizis barijera preko izgradnje bizinis zona do strateških projekata'' ističe Smolović i podsjeća na benefite biznis zona u našem gradu. ''U četiri biznis zone koje smo formirali na teritoriji naše opštine u ovom momentu se prave tri fabrike, što je dokaz uspješnosti ovog poduhvata. Završena je fabrika pelete Pelengić trejd i uskoro kreće proizvodnja. Dok će fabrika Mesoprometa za bezdimno sušenje mesa biti među prvima i najmodernijima na Balkanu što omogućava i plasman robe na tržište Evropske unije gdje je zabranjeno klasično sušenje mesa'' primjećuje Smolović. On ističe proizvodne kapacitete od 60000 litara mlijeka na dnevnom nivou u mljekari sa sirarom Milk kraft koja uskoro počinje sa radom u našem gradu. ''Ako znamo da je trenutno kapacitet proizvodnje mlijeka na teritoriji Bijelog Polja 15000 litara znači da smo uvećali otkupne kapacitete za četiri puta'' napominje Smolović i dodaje da će se i domaćini na selu kada imaju put, vodu i struju i kvalitetan otkup potruditi da proizvode što više.

''Otvaranjem svake fabrike povećavamo investicije, opština povećava prihode i zbrinjavamo određeni broj nezaposlenih ljudi'' zaključuje Smolović.

30 9 petar dado

''Osim ovih greenfield investicija posvetili smo pažnju i tako zvanim brownfield investicijama kao što je prostor nekadašnje fabrike Vunko. Tu je preko 300 radnika sa neisplaćenim zaradama, u stečaju duži niz godina, a pokušaj da se obavi prodaja nije uspjela'' kaže Smolović i napominje da su do sada obavljene čak 24 bezuspješne licitacije. Iz tog razloga je, kako navodi, promijenjen koncept pri čemu je urađena preparcelizacija u 24 parcele podijeljene u hale i zemljišta ''Nakon usvajanja Detaljnog urbanističkog plana u lokalnooj Skupštini na prvoj narednoj sjednici stečajni sud može da objavi javnu licitaciju za sve ove parcele'' kaže potpredsjednik opštine i dodaje da već imaju sedam zainteresovanih domaćih firmi, ali i tri inostrane iz Italije, Turske i Saudijske Arabije.

Smolović takođe otkriva da postoji ideja da se jedna od parcela koja se ne proda uz podršku Ministarstva nauke pretvori u tehnopolis i biznis inkubator.

Govoreći o sanacionom planu Opštine Bijelo Polje potpredsjednik je istakao da se odvija po planu i da treba imati u vidu da traje deset godina. ''U ovom kratkom periodu je dosta riješeno. Isplaćeni su dobavljači i država, reprogramirani su krediti prema bankama koji se uredno vraćaju. Ostao je problematičan jedan dio plata prema zaposlenima u opštini što se takođe rješava na više načina'' izjavljuje Smolović za Radio BIjelo Polje.

''Nakon programa otpremnina ostali smo na oko 300 zaposlenih što je cjelina koja je ekonomski održiva. Sada smo u pregovorima sa Vladom CG da ustupimo zgradu fakulteta u koju smo uložili značajna sredstva. Očekujemo da po završetku ovog pitanja povraćaj sredstava od oko 2,2 miliona'' navodi Smolović i dodaje da se nada da će prije nove godine riješiti i sve dugove i potraživanja prema radnicima i neka sitnija ostala potraživanja.

Autor: Dragić Rabrenović
Foto: Vladimir Jelić

 

MOLIMO VAS DA U SLUČAJU PREUZIMANJA SADRŽAJA NAVEDETE RADIO BIJELO POLJE KAO IZVOR