Jedinica džihadista s Kosova "najstrašnija na sirijskom ratištu"

Jedinica džihadista s Kosova "najstrašnija na sirijskom ratištu"

Jedan broj Albanaca s Kosova, koji se pridružio Islamskoj državi i nastavio da ratuje u Siriji, okupljen je u jednoj etnički homogenoj jedinici pod nazivom "borbena grupa" i smatra se "najstrašnijom" na sirijskim ratištima – to je zabilježeno u Izvještaju Vojne akademije i centra za borbu protiv terorizma SAD, piše portal "Metro njuz". 

Pripadnici ID iz drugih zemalja Zapadnog Balkana, navodi se, ratuju u Siriji ujedinjeni sa pripadnicima drugih naroda, a samo Albanci imaju svoju etnički homogenu jedinicu, koja je dobro pripremljena i u dobroj je vojnoj formi. Monoetnička jedinica Albanaca ima svoju komandnu strukturu, što ukazuje da njihov broj nije zanemarljiv.

Navodi se i da su, za razliku od drugih zemalja Zapadnog Balkana, koje borcima na stranim ratištima izriču žestoke kazne kada se vrate kući, Priština je u tom pogledu, kažu, tolerantna i prosječna kazna zatvora koja im se izriče je oko tri i po godine.

 

 

Izvor:RTCG