Senat Univerziteta poništio doktorat Siniše Malog

Senat univerziteta u Beogradu jednoglasno je donio odluku o poništavanju doktorske disertacije ministra finansija Siniše Malog zbog činjenice da je plagirao svoj doktorat.

Za potvrdu odluke Odbora za profesionalnu etiku glasala su 32 prisutna člana Senata, protiv i uzdržanih nije bilo, niti je bilo ko želio dodatno da pojasni odluku, prenosi N1. 

Odluka Senata je konačna što se Univerziteta tiče, a kandidat protiv nje može podnijeti žalbu Upravnom sudu.

 

Izvor:AntenaM