Uspješno realizovan još jedan projekat NVO Novi poredak pod nazivom ,,Protiv diskriminacije-Za ravnopravnost“

NVO Novi poredak je na konferenciji za medije predstavila realizovane aktivnosti još jednog projekta pod nazivom ,,Protiv diskriminacije - Za ravnopravnost“ koji je uspješno realizovan u proteklih sedam mjeseci.

U okviru projekta nevladina organizacija Novi poredak je realizovala niz aktivnosti koje su bile usmjerene na upoznavanje srednjoškolske omladine sa implementacijom prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i mehanizmima sprečavanja socijalne distance i diskriminacije prema njima. Koordinator projekta prof. Radivoje Bogavac navodi da su sve aktvnosti projekta usmjerene ka cilju publikovanja i predstavljanja ambijenta da se zaštita manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica temelji na obezbjeđenju manjinama i njihovim pripadnicima adekvatnih uslova u kojima mogu nesmetano i bez pritisaka živjeti i razvijati se kao kolektivitet u punopravnom građanskom i pravnom ambijentu, sa svim svojim kulturnim, jezičkim i religijskim posebnostima.

U okviru projekta su realizovane tri informativne radionice na kojima su se učenici upoznali sa manjinskim pravima i slobodama kao opštim ljudskim pravima koja su zajamčena domaćim državljanima, zaštitom od diskriminacije, posebnim manjinskim pravima, pravom na efikasno ostvarivanje zajamčenih prava, tj. na pouzdane mehanizme zaštite, uključujući i odgovarajuća procesna prava. U okviru projekta je realizovan i muzički hepening kojom prilikom su se izvodile muzičke numere pripadnika različitih manjinskih naroda od strane talentovanih učenica Sare Rakočević i Sare Kurgaš u prisustvu mladih različite vjerske i nacionalne pripadnosti. Održavanjem hepeninga su se promovisali jedinstvo i kulturološko muzički sklad između pripadnika manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica.

Kroz realizaciju aktivnosti projekta održana je i radionica sa vršnjačkim edukatorima čiji rad je posebno bitan u održivosti projekta i promovisanju ideje tolerancije i promocije prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica među njihovim vršnjacima. Prema riječima jednog od predavača na projektu profesorice Milene Drobnjak obradili su se mehanizmi zaštite manjinskih prava u oblasti obrazovanja, javnog informisanja, kulturnih djelatnosti itd. Održan je i jedan okrugli sto sa Nevladinim sektorom na kojem su se iskristali predlozi i definisale mjere manjinske politike, obrazovne, kulturne i antidiskriminacione, koje su isprepletane sa drugim oblastima politika.

Projekat se realizovao u partnerstvu sa NVO Korak promjene i bio je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

 

Koordinator projekta, prof. Radivoje Bogavac

Saopštenje: NVO Novi poredak