3D štampa u funkciji podrške borbi protiv covid-19

Kako bi dali svoj doprinos u borbi protiv korona virusa Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis iz Nikšića i Naučno-tehnološki park Crne Gore,

uz podršku Ministarstva nauke došli su na ideju da iskoriste kapacitete 3D štampača sa kojima raspolažu i krenu u štampanje pojedinih segmenata zaštitne opreme i rezervnih djelova koji će biti stavljeni na raspolaganje Institutu za javno zdravlje Crne Gore.

“Odlučeno je da se krene u štampanje prototipova baziranih na dostupnim 3D modelima: zaštitnih maski za respiratore zajedno sa cjevčicama, zaštitnih maski sa HEPA filterima, kao i zaštitnih vizira. Nakon verifikacije komponenti od strane Instituta za javno zdravlje navedeni partneri će se maksimalno angažovati da iskoriste sve svoje raspoložive kapacitete kako bi obezbijedili određeni broj ovih predmeta Institutu za javno zdravlje”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Vlade Crne Gore.

Kako je u prethodnom periodu Elektrotehnički fakultet, UCG sprovodio niz projekata iz oblasti 3D štampe, doc. dr Milena Đukanović i student sa 4. godine Zdravko Maraš, iskoristili su znanje i raspoložive resurse kako bi kreirali određene prototipove modela maski i rezervnih djelova za respiratore i na taj način dali svoj doprinos rješavanju novonastale situacije.

Izvršni direktor Naučno-tehnološkog parka Crne Gore Velibor Bošković se zahvalio kolegama iz Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis u Nikšiću koji su vrijedno radili kako bi proizveli određene modele zaštitne opreme koji će biti stavljeni na raspolaganje Institutu za javno zdravlje Crne Gore na analizu. Ujedno, NTP CG i IPC Tehnopolis će iskoristiti svoje međunarodne kontakte kako bi pronašli i druga alternativna rješenja za pojedine potrebe zdravstvenog sistema a sve u koordinaciji sa Institutom za javno zdravlje crne Gore.

U saopštenju se napominje da je tehnologija 3D štampanja, koja omogućava digitalni dizajn djelova i njihovo „štampanje“ sa mašine koja ih stvara sloj po sloj, idealna za proizvodnju u hitnim slučajevima jer je brza, jeftina i efikasna.

“Kompanije koje koriste 3D štampače u svakodnevnom poslovanju pokušavaju pronaći načine na koje bi mogle iskoristiti njegove prednosti kako bi štampali ventile u ventilatorima, filtere za disanje i kopče za maske za lice. Takođe, uvodi se i štampanje potpuno novih djelova kao što su plastični adapteri za ručke na vratima koji omogućavaju otvaranje vrata pomoću lakta i samim tim sprječavanje daljeg širenja virusa. Takođe, brojni korisnici društvenih mreža dijele 3D modele za štampanje prilagodljivih maski za lice i formiraju grupe za izgradnju ventilatora pomoću 3D štampača i drugih lako dostupnih materijala”, stoji u saopštenju.

 

Izvor i foto: mna.gov.me

Tekst objavila: Sanida Kajević