Javne nabavke

PRAVILNICI

 

Za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti 

Za postupanje prilikom sprovođenja postupka hitne nabavke

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odluka o pokretanju postupka male nabavke - kancelarijski materijal 

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - kancelarijski materijal 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - kancelarijski materijal

Ugovor o isporuci - kancelarijski materijal

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti - sredstva za održavanje higijene 

Zahtjev za dostavlajnje ponuda za nabavke male vrijednosti - sredstva za održavanje higijene

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - sredstva za održavanje higijene

Ugovor o isporuci - sredstva za održavanje higijene

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti - usluge knjigovodstva

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - usluge knjigovodstva 

Izmjena - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - usluge knjigovodstva 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - usluge knjigovodstva

Ugovor o pružanju usluga - usluge knjigovodstva

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti - PTT usluge, fiksna i mobilna telefonija 

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - PTT usluga, fiksne i mobilne telefonije

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - PTT usluga, fiksne i mobilne telefonije

Ugovor o pružanju usluga - PTT usluga

Ugovor o pružanju usluga - fiksne i mobilne telefonije

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odluka o pokretanju nabavke male vrijednosti - ostale neproizvodne usluge (taksi i gorivo)

Zahtejv za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - ostale neproizvodne usluge (taksi i gorivo) 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - ostale neproizvodne usluge (taksi i gorivo)

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti - ostale neproizvodne usluge (taksi i gorivo)

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - ostale neproizvodne usluge (taksi i gorivo)

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - ostale neproizvodne usluge (taksi i gorivo)

Ugovor o isporuci - gorivo za motorna vozila

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti - službena putovanja

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - službena putovanja

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - službena putovanja

Ugovor o pružanju usluga - službena putovanja

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti - kompjuterska oprema

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - kompjuterska oprema 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - kompjuterska oprema

Ugovor o pružanju usluga - kompjuterska oprema