Slušanjem zvukova iz prirode možete poboljšati svoje zdravlje

Da li vam se ikada desilo da uživate u prirodi i opuštate se uz zvukove koji dopiru iz nje, a onda najednom vaše blagostanje biva prekinuto bukom koja stiže od vozila sa puta u blizini ili aviona koji prelijeće iznad vas? Opšte je poznato da buka ne godi ljudima, ali ni životinjama. Ona nas čini nervoznijim, smanjuje nam koncentraciju i pogoršava nam raspoloženje. Da li, međutim, zvukovi iz prirode djeluju pozitivno na nas po svakom od ovih kriterijuma?