Ljudi koji crvene od srama su velikodušni i pouzdani

Još u 19. vijeku Darvin je premijetio da su ljudi jedina živa bića koja crvene. On je takvu reakciju povezao sa osjećanjem stida i sramote. Mada je vjerovatno istina da crvenimo upravo iz tih razloga, to ne znači da zbog toga izgledamo manje vrijedni u tuđim očima. Istraživanja su otkrila da je situacija upravo obrnuta.