Zašto se kaže Baciti rukavicu

Frazem baciti rukavicu znači izazvati koga na dvoboj, stupiti u borbu, oštro se suprotstaviti u nekom sporu. Nasuprot tome stoji izraz prihvatiti (ili primiti, podići) bačenu rukavicu, sa značenjem: “pristati na dvoboj ili borbu, raspravu, spor”. Govori se još i odbaciti (ili vratiti) bačenu rukavicu, u smislu: “ne prihvatiti, odbiti izazov na dvoboj, borbu, spor i sl.”.

Pametni muškarci se lakše žene

Loša vijest za vječite neženje – odluka o stupanju u brak ima veze sa inteligencijom, a pametni muškarci su skloniji zavjetovanju na vječnu ljubav od onih s nižim koeficijentom inteligencije.