Realizovan projekat "UNAPRIJEĐENJE POLOŽAJA LSI“

Pet LSI osposobljeno je za rad u okviru projekta ,,UNAPRIJEĐENJE POLOŽAJA LSI“, koji su sproveli D.O.O. ,,HB COM” iz Ulcinja i NVO NEED iz Bijelog Polja, saopšteno je na press konferenciji koja je održana danas.  

“Ciljevi projekta su u potpunosti ispunjeni te su obrazovanjem i osposobljavanjem za pojedina zamimanja šanse za zapošljavanje LSI znatno uvećane”, istakao je koordinator projekta Mensur Hajdarpašić.

Kroz projekta ,,Unapređenje položaja LSI“ obučeno je osam osoba sa invaliditetom od kojih je pet LSI osposobljeno kroz mjeru definisanu pozivom Obrazovanje i osposobljavanje za zanimanje pomoćni/a prodavac i pomoćni radnik na mašini za pakovanje internim gasom. 

”Sa opremanjem radnih mjesta potrebnom opremom i materijalom stvorili su se uslovi kod nosioca i partnera na projektu da zaposle 5 osoba sa invaliditetom i sklope ugovore o radu u trajanju od 5 mjeseci”, kazao je asistent na projektu Suad Muratović.

“Nakon isteka projekta 3 lica će nastaviti radni angažman na period od 9 mjeseci. Kroz lične kontakte i primjer uz intenzivnu medijsku kampanju ohrabrili bi i ostale poslodavce da zapošljavaju i radno angažuju osobe sa invaliditetom” naglasio je Muratović.

 

Saopštenje i foto: NVO NEED