Đogović: Od dobijanja BFC sertifikata lokalna samouprava već imala dosta koristi (video)

Bjelopoljska lokalna samouprava prva je u Crnoj Gori, prije dvije godine, dobila BFC sertifikat Jugoistočne Evrope o dobroj poslovnoj klimi, zahvaljujući kome se svrstala u odabranu grupu lokalnih zajednica, koje imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni za unapređenje poslovnog okruženja, privlačenje investicija i podsticaj razvoja lokalne ekonomije.

Šta taj sertifikat omogućava lokalnim zajednicama i gradovima koji su dobitnici i, koje kriterijume je bjelopoljska opština morala da ispuni u procesu dobijanja sertifikata, u emisiji “Građanima u susret” Radija Bijelo Polje, govorio je Dalibor Đogović, šef Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj…

“Procesa sertifikacije nije bio nimalo lak i trajao je više godina. Mi smo i prije toga već bili usppstavili neke institute, kao što je Savjet za ekonomski razvoj, a imali smo i strateški plan razvoja opštine, koji se donosi svake pete godine i on je naša zakonska obaveza. Intezivniji rad na dobijanju sertifikata je počeo 2019. godine, kad smo dobili prospekt šta sve moramo da posjedujemo u opštini, koje organe da imamo, akte i strateške planove, i da sve to bude transparentno objavljeno na sajtu,” ističe Đogović, dodajući da je sam proces sertifikacije obuhvatio deset oblasti, sa preko 160 kriterijuma i veliki broj podkriteruijuma.

“Prva oblast je oblast strateškog planiranja i ona je podrazumijevala da mi imamo strateški plan razvoja. Drugi kriterijum je bio uspostavljenje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, treći je bio da se stvori link između savjeta za ekonomski razvoj i opštine Bijelio Polje, četvrti kriterijum se odnosio na oblast izdavanja građevinskih dozvola, peti  na baze podataka, šesti kriterijum se odnosio na marketing Opštine, sedmi kriterijum na subvencije i povlastice, osmi na jedan link između Opštine i školstva, deveti kriterijum se ticao odnosa između lokalne samouprave i organizacija iz oblasti poljoprivrede u oblasti lokalnog nivoa zanatsva, lokalnog preduzetništva a i privrednih društava, i poslednji, deseti kriterijum, se odnosio na plan kapitalnih investicija, kao vrlo važnog strateškog dokumenta”,podsjetio je šef Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj.

Govoreći o benefitima koje je bjelopoljska opština već imala od sertifikata BFC, Đogović je između ostalog naveo, poboljšanje imidža grada, pristup međunarodnom fondu Develop-GIZ, čija je vrijednost 93,2 miliona eura, uvođenje Sistema-48, osnivanje kancelarije za podršku investitorima, novi web sajt, donošenje Strateškog plana kapitalnih investicija, postojanje baze podataka, unapređenje javno-privatnog partnerstva, uspostavljanje Biznis-foruma, izradu dvojezičnih brošura i prezentacija, podizanje transparentnosti rada lokalne uprave na n viši nivo, i mnoge druge.

Repriza emisije “Građanima u susret ” biće emitovana u subotu  na talasima Radija Bijelo Polje  od 12:15 minuta

 

AUDIO SNIMAK EMISIJE

 

Autorka: Tanja Dangubić

Foto i video: Vladimir Jelić

Tonska realizacija i audio obrada: Sanida Kajević