Podrška za 15 nezaposlenih žena iz Bijelog Polja

U cilju podrške nezaposlenim ženama, koje su posebno pogođene pandemijom COVID 19, Zavod za zapošljavanje Crne Gore po treći put sprovodi program obuke na radnom mjestu „Aktiviranje žena“, kojim će biti obuhvaćeno njih 15 iz Bijelog Polja, saopštila je na današnjoj konferenciji načelnica Biroa rada Bijelo Polje, Slađana Nedović.

Nedović je istakla da je 15. septembra raspisan treći javni poziv poslodavcima za realizaciju obuke na radnom mjestu, a krajni rok za podnošenje prijava je 29. septembar, do 15 časova.

„Cilj ovog programa jeste realizacija obuka na radnom mjestu za specifičnu ciljnu grupu, odnosno nezaposlene žene starosne dobi od 25 do 34 godine, sa djecom predškolskog uzrasta, koje su od 15. marta prošle godine na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, odnosno od pojave vriusa kovid 19“, kazala je načelnica Biroa rada Bijelo Polje.

Očekuje, kako je kazala, bolje rezultate nego tokom prethodna dva poziva, s obzirom na veće interesovanje poslodavaca i nezaposlenih žena.

Viša savjetnica za rad sa poslodavcima u Birou rada Bijelo Polje, Jadranka Rakonjac, saopštila je da je već 15 žena iskazalo interesovanje za učešće u ovom programu, kojim se promoviše uključivanje žena na tržište rada.

„Glavni razlog za njegovo pokretanje je činjenica da se žene sa malom djecom, odnosno djecom predškolskog uzrasta, teže zapošljavaju i češće ostaju bez posla, u odnosu na žene iz drugih kategorija. Dakle, imamo dvije ciljne grupe koje obuhvataju žene sa djecom predškolskog uzrasta koje su prethodno bile zaposlene i koje su izgubile posao od sredine marta 2020. zbog krize COVID 19, kao i žene sa djecom koje su voljne da rade, ali su neaktivne jer nemaju pristup uslugama brige o djeci“, pojasnila je Rakonjac, napominjući da će Zavod pružiti finansijsku podršku učesnicama programa za usluge brige o djeci u visini od 30 eura mjesečno po djetetu, kao i za troškove prevoza.

Kroz projekat se planira obuka i zapošljavanje žene iz pomenute ciljne grupe, kako bi ih osnažili, pružili priliku da steknu odgovarajuće znanje i radno iskustvo, kako bi se na taj način lakše uključile u tržište rada.

„U proteklom periodu smo dosta radili sa tim ženama i animirali ih, tako da je već 18 njih zainteresovano i to njih pet sa visokom školom, što znači da imaju sedmi stepen stručne spreme, njih 11 ima četvrti stepen stručne spreme, jedna treći, a jedna završenu osnovnu školu. Većina njih je iskazala interesovanje za rad u struci i to tehničar prodaje, prehrambeno-hemijski laborant, trgovački tehničar, administrativnih tehničar, strukovni  ekonomista, turistički tehničar, specijalista u menadžmentu, diplomirana pravnica i kozmetičarska sestra“, navela je viša savjetnica za rad sa poslodavcima u Birou rada Bijelo Polje.

Rakonjac je saopštila da mogu konkurisati poslodavci koji su registrovani za obavljanje djelatnosti na teritoriji opštine Bijelo Polje, koji redovno izmiruju obaveze po osnovu zarada i doprinosa za socijalno osiguranje i koji u periodu od tri mjeseca prije prijave nijesu smanjivali broj zaposlenih, a koji imaju jednog radnika sa radnim iskustvom koji će biti trener za lica koja se uključe.

„Projekat će se realizovati uz predviđene obuke na radnom mjestu i zapošljavanje u trajanju od šest i 12 mjeseci. Obaveza poslodavca je da sa učesnicama, za koje će obuku izvoditi u trajanju od tri mjeseca, zaključe ugovor o radu u najkraćem trajanju od šest mjeseci. Sa druge strane, sa učesnicama za koje će obuka trajati šest mjeseci, zaključe ugovore o radu na 12 mjeseci“, podvukla je Rakonjac.

Učešće Zavoda u finansiranju opravdanih troškova obuke na radnom mjestu je 255 eura po učesnici na mjesečnom nivou, što je ekvivalent od 70 % ukupnih troškova rada na nivou minimalne zarade za zaposlenu.

„Ova sredstva će se isplaćivati mjesečno, unazad,  a nakon podnošenja dokaza o isplaćenim zaradama, porezima i doprinosima za socijalno osiguranje za zaposlene učesnice, od strane poslodavca“, pojasnila je Rakonjac, dodajući da je finansijsko učešće Zavoda u realizaciji obuke koja će se izvoditi u trajanju od tri mjeseca 765 eura, a u obuci u trajanju od šest mjeseci 1530eura, po učesnici.

Projekat „Ativiranje žena“  biće realizovan u Bijelom Polju i Podgorici, obuhvatiće 34 nezaposlene žene, 19 iz glavnog grada  i 15 iz bjelopoljske opštine. Podržan je od strane Globalnog fonda za održivi razvoj UN, a sprovodi se uz podršku Međunarodne organizacije rada.

Autorka i foto: Sanja Dulović