Usvojen završni račun budžeta Opštine za 2021. godinu, budžet ostvaren 101,05 odsto, istakao predsjednik Smolović

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE 

Rebalansirani budžet Opštine Bijelo Polje za prošlu godinu planiran je u iznosu od 14.472.428,80 eura, a ostvaren u iznosu od 14.625.025,11eura, saopštila je  sekretarka Sekretarijata za finansije, Alida Nuhodžić, na današnjoj sjednici lokalnog parlmenta.

Ona je obrazlažući Predlog završnog računu budžeta podsjetila, da su  izdaci  budžeta  bili planirani  u iznosu od 14.472.428,80 eura  eura, a ostvareni su u iznosu od 12.089.182,84 eura, odnosno, 83,53 % u odnosu na plan. Izdaci tekućeg budžeta koji su planirani u iznosu od 11.504.229,60 eura,  realizovani  su u iznosu od 10.957.819,35 eura ili 95,25%.

 Dodala je, da je kapitalni budžet bio planiran u iznosu od 2.968.199,20eura, a realizovan u iznosu od 1.131.363,49eura, što čini nešto više od 38% od plana.

,,Sopstveni prihodi bili su  0,38%   manji u odnosu na plan. Za budžetske rezerve planirano je 180.000 eura. Iz tekuće rezerve je utrošeno 127.927,75 eura, dok je iz stalne rezerve utrošen iznos od 10.521,67 eura. Sredstva su utrošena za saniranje posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa. Najveći dio kapitalnog budžeta u iznosu od 455.484,87 eura se odnosi na izdatke za lokalnu infrastrukturu  i čini 39,37%  ukupnih izdataka kapitalnog budžeta, dok preostalih 60,63%  čine ostali kapitalni izdaci”. Možemo zaključiti da završni račun budžeta za prošlu godinu objektivno i istinito prikazuje primitke i izdatke, i u skladu je sa propisima kojima se regulišu primici i izdaci, kao i drugim propisima koji su relevantni za budžet Opštine” navela je Nuhodžić. 

Obraćajući se odbornicima  predsjednik  Opštine, Petar Smolović  kazao je da su uz svaku platu isplaćeni doprinosi.

“Nikada nijesmo isplatili platu bez doprinosa i nijesam za to da se plata smanji ispod minimalne. Dugove smo smanjili za preko 4 miliona eura, redovno razdužujemo plate i dobavljače, sve doprinose, ni jedan cent novog zaduženja”, istakao je predsjednik Smolović.

Naglasio je i da o uspješnosti budžeta najbolje govori činjenica da je ostvaren u iznosu 101,05%. 

,,Nastavili smo sa uštedama, smanjili smo potrošnju administrativnog materijala, fiksne telefonije, goriva, rashode za službena putovanja, izdatke za reprezentaciju, advokatske, notarske i pravne usluge. Na godišnjem nivou  uštedimo  600 hiljada eura,  koje smo  usmjerili u najugroženije oblasti i ravnopravno prema svima”, poručio je Smolović.

Predsjednik Smolović  je iskoristio priliku i odbornicima iz Bijelog Polja čestitao nova poslanička mjesta u Skupštini Crne Gore. 

Odbornik SNP-a Ljubomir Zlajić, komentarišući predlog završnog računa za prošlu godinu kazao da Opština mora da uskladi plate, i da smanji zarade zaposlenih, dok je odbornica  DNP-UCG  Dragica Joksimović, kazala  da je trebalo navesti razloge nerealizovanja plana neke stavke u budžetu.

Odbornik SDP-a  Idriz Mahmutović, smatra da treba praviti  razliku između Plana budžeta i Predloga završnog računa budžeta, a  Vidran Kljajević je poručio da odbornički klub SNP-a neće podržati ovaj predlog budžeta. 

Autorka: Eldina Bećirović

Foto: Vladimir Jelić