Lokalni parlament usvojio Plan kapitalnih investicija za period 2022-2026. godina

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE

Predstavljajući Plan kapitalnih investicija za period 2022-2026., menadžer Opštine Fahrudin Begović, kazao je da je taj plan vrijedan 111.411.682 eura, a da je njegov cilj obezbjeđenje uslova za kvalitetniji život lokalnog stanovništva.

On je podsjetio da Plan sadrži četiri poglavlja, i to geografski položaj opštine Bijelo Polje, analizu ekonomske situacije, izvještaj realizacije i ciljeve razvoja za period 2022-2026.godina.

,,Imamo jasan prikaz projekata koji treba da se realizuju za ovaj petogodišnji period. U ovom planu planirano je oko 97 projekata, kao i podprojekti u putnoj i elekto infrastrukturi. Prethodni plan je od ukupno predviđenih 87 miliona  realizovan u iznosu od 51.312.449,90 eura, što je 57,8%”, istakao je Begović.

Neki od ciljeva su, kaže Begović, povećanje zaposlenosti, razvoj prioritetnih privrednih djelatnosti, unapređenje društvenih djelatnosti i izgradnja i rekonstrukcija tehničke infrastrukture.

Predsjednik Opštine Petar Smolović, kazao je da su završeni dugoročni projekti, ali da još uvijek ima problema kada je u pitanju vodosnabdijevanje.

 

,,Što se tiče regionalne deponije kojom upravlja država, mi smo uradili sve što je do nas, kao logistička podrška. Kada govorimo o kolektoru, za sada su urađene ozbiljne studije, neke čak i više puta. Gledamo da napravimo nešto što će biti savremeno, a sve u dogovoru sa građanima.  Tehnologija napreduje i sada želimo najnoviju tehnologiju i u Bijelom Polju”, naveo je Smolović.

Govoreći o kvalitetu vazduha, Smolović je kazao je Opština dobila stanicu za mjerenje vazduha  2019. godine.

,,Ne smijemo da navodimo građane da pređu na grijanje na pelet, jer je cijena peleta enormno skočila. Kratkoročne mjere su postavljanje filtera, a dugoročne toplana, i tu je urađena Austrijska studija za građenje toplane u industrijskoj zoni”, naglasio je između ostalog Smolović. 

Lokalni parlament je jednoglasno usvojio je i Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju biznis zona Nedakusi, Cerovo, Vrnaška dolina, Bistrička dolina, Ravna Rijeka, Ribarevine-Poda.

Odbornici su danas odlučivali i o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise, pa je novi član odbornica DPS-a Azra Mulić.

Prema riječima odbornika DPS-a Abaza Kujovića, Odbor za izbor i imenovanja je predložio Skupštini Odluku o razrješenju dva člana Odbora za statut i propise, Miomiru Vojinoviću i Admiru Mustajbašiću.

,,Podnošenjem ostavke na mjesto odbornika prestaje im mandat i u Odboru za statut i propise. Mi smo dobili prijedloge iz partija, pa je Demokratska partija socijalista predložila Azru Mulić, a iz Socijalističke narodne partije predložen je Ljubomir Zlajić. Azra Mulić imenovana je za člana Odbora, dok je za Ljubomira Zlajića Odbor predložio da kada stekne mandat u lokalnom parlamentu bude predložen i za imenovanje u Odboru za Statut i propise”, kazao je Kujović.

 

Autorka: Eldina Idrizović

Foto: Vladimir Jelić