NVO Novi poredak realizovala obuku vršnjačkih edukatora

NVO Novi poredak je u nastavku projekta pod nazivom “Budi protiv diskriminacije-Budi čovjek 21 vijeka” realizovala obuku vršnjačkih edukatora. Cilj edukacije je bio da se kroz dodatna znanja vršnjački edukatori JU Gimnazije “Miloje Dobrašinović osposobe da kroz druženje sa svojim vršnjacima prenose svoja znanja po pitanju problema sa kojima se suočava romska zajednica  i na taj način ublaže i eliminišu negativne stavove i diskriminaciju prema Romskoj populaciji.

Prema riječima koordinatora projekta profesora Radivoja Bogavca prioritetni zadatak predavača na projektu je dodatna edukacija proaktivnog dijela srednjoškolske omladine u smislu njihovog dodatnog upoznavanja sa otežanim uslovima života Romske populacije i upoznavanja sa svim aspektima koji ih diskvalifikuju iz društvenog života. Ovakav pristup je posebno važan jer će kao budući donosioci odluka na lokalnom i državnom nivou sa razvijenim senzibilitetom po pitanju ove problematike moći da daju svoj doprinos u poboljšanju statusa romske populacije. 

Predavačica na projektu, profesorica pravne grupe predmeta Milena Drobnjak je istakla probleme sa kojima se suočava Romska populacija i navela sve aspekte njihove otežane društvene integracije. Posebno je naglašena potreba rješavanja njihovih stambenih i ekonomskih problema, kao i problema u oblasti zapošljavanja i obrazovanja. 

U nastavku projekta su planirane utakmice srednjoškolaca sa pripadnicima romske populacije u cilju smanjenja socijalne distance prema njima i promocije njihove sportske inkluzije.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa NVO Korak promjene i podržan je od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

 

 

Saopštenje i foto: NVO Novi poredak