"Hestia" i Udruženje za podršku OSI radiće na unaprjeđenju kvaliteta života starijih na selu

U cilju unaprjeđenja kvaliteta života starijih lica, NU "Hestia" iz Podgorice i Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom iz Bijelog Polja, pokrenula su projekat "Briga o starijima na selu".

Uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, ova udruženja će narednih 10 mjeseci sprovesti niz aktivnosti, kako bi olakšala život starijima koji žive na ruralnom području.

"Ovim projektom želimo da omogućimo ravnopravno učešće u pružanju usluga starijim licima sa seoskog područja sa licima iz gradskih i prigradskih naselja, i to kroz dostupnost zdravstvenih usluga, psihološku podršku i podršku mladih kroz razvoj volonterizma. Tako da ćemo korisnicima obezbijediti posjete psihologa i ljekara opšte prakse, te ih na taj način dodatno osnažiti", kazali su realizatori projekta.

Kako su istakli u saopštenju, ovim projektom  biće obuhvaćeno 12 lica starijih od 67 godina, a među njima će biti najmanje dva lica sa invaliditetom iste starosne dobi.

"U opštini Bijelo Polje se od 2005. godine pruža usluga 'Njega starih lica – gerontodomaćice', kroz koji se pružaju  usluge starijim licima isključivo u gradskim i prigradskim naseljima. S obzirom da našu ciljnu grupu predstavljaju lica isključivo sa seoskih područja, kojima do sada nije pružana ova vrsta usluge, to naš projekat čini inovativnim, a direktno utičemo i na smanjenje diskriminacije starijih lica i lica sa invaliditetom sa seoskih područja", dodaju iz NU "Hestia" i Udruženja za podršku OSI.

Od ovog projekta, kako su istakli, neće koristi imati samo korisnici, već i članovi njihovih porodica kao i šira društvena zajednica.

"Vjerujemo da će kao inovativna ideja po završetku moći da posluži i ostalim opštinama kao primjer dobre prakse, koji se odnosi na kvalitetnu saradnju NVO sektora sa lokalnim i državnim institucijama, te ujedno doprinosi unapređenju položaja starijih lica i lica sa invaliditetom", dodaje se u saopštenju.

Jedan od ciljeva projekta "Briga o starijima na selu", kako navode,  jeste i razvijanje empatije i volonterskog rada kod mladih iz istih seoskih područja u kojima žive korisnici.

"Njih četvoro će biti angažovano da pomognu licima koja su korisnici usluga na ovom projektu. Oni će, između ostalog, vršiti uslugu dostave hrane i ljekove, biće pratnja prilikom odlaska kod ljekara, ili u grad radi drugih potreba. Osim toga, oni će svojim angažovanjem stvoriti sigurno okruženje za korisnike, što između ostalog podrazumijeva čišćenje snijega u zimskim mjesecima, obezbjeđivanje bezbjednog prilaza domovima, pomoć pri unošenju ogrjeva, kako bi se spriječila mogućnost povređivanja korisnika i slično", saopštili su iz projektnog tima.

Napomenuli su i da je sledeća faza projekta odabir budućih korisnika kojima će se pružati usluge, kao i odabir volontera, te se svi zainteresovani  mogu prijaviti do 25. februara na adresu „Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom“, ili direktno Dragani Božović na br.tel: 068/785-204.

Izvor i foto: Udruženje za podršku OSI

Tekst objavila: Sanja Dulović