Fors Montenegro u saradnji sa Opštom bolnicom i Domom zdravlja organizuje aktivnosti u cilju unapređenja reproduktivnog zdravlja

Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore - FORS Montenegro, sprovodi projekat CARES 2 „Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja“ u saradnji sa javnim zdravstvenim institucijama, kao korisnicima projekta.

Projekat CARES 2, ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i podizanje nivoa svijesti stanovništva o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja, sa posebnom pažnjom usmjerenom na ranjive grupe stanovništva, saopštila je  Nada Vulić, programski službenik. U izjavi za Radio Bijelo Polje, ona je kazala da se projekat e realizuje u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova i obuhvata opštine Bijelo Polje, Andrijevicu, Bar, Berane, Gusinje, Petnjicu, Plav, Podgoricu, Kolašin, Mojkovac, Rožaje i Ulcinj u Crnoj Gori i opštine Peć, Istok, Klinu, Dečane i Đakovicu na Kosovu.

“Kroz ovaj projekat, konkretno u Bijelom Polju, učvršćena je tradicionalno dobra saradnja FORS Montenegra sa Opštom bolnicom i Domom zdravlja Bijelo Polje i to prije svega kroz učešće ljekara: dr Kenan Erović, dr Alen Šahman, dr Nebojša Janjušević, dr Vesko Jauković, dr Mališa Leković, dr Ranko Caković na obukama i okruglim stolovima na teme vezane za prevenciju, dijagnostiku i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice.Pored toga medicinske sestre Tina Novović i Ana Milićević su učestvovale na obuci medicinskog osoblja za organizovanje škola za trudnice. U okviru projekta, u ciljnim opštinama organizovana i nabavka opreme za javne zdravstvene ustanove, kao i obuke medicinskog osoblja o korišćenju nabavljene opreme, sprovedena i kontinuirana kampanja preventivnih pregleda u urbanim i seoskim sredinama, informativna kampanja o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja uključujući medijske aktivnosti i publikacije o značaju preventivnih pregleda, predavanja za omladinu i žene o reproduktivnom zdravlju, edukativni omladinski kampoviu vidu obuke za učenike srednjih škola na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja. i dr.”, istakla je Vulić.

Dodala je da projekat “Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja”, predstavlja nastavak aktivnosti FORS Montenegra u ovoj oblasti kojima se nastoji doprinijeti unapređenju zdravlja ljudi u Crnoj Gori.

“Iskoristila bih priliku da podsjetim  vaše slušateljke na izuzetnu važnost redovnih preventivnih pregleda, jer su karcinom dojke i karcinom grlića materice po pravilu bolesti koje napreduju duži niz godina, i ukoliko se makar dvogodišnje vrše preventivni pregledi, osiguraće  uspješnije liječenje ukoliko do bolesti uopšte dođe, pa čak biti i u mogućnosti da spriječe  pojavu karcinoma grlića materice. Pomisao „nemam simptoma“ nije razlog za odlaganje i izbjegavanje preventivnih pregleda iako jeste ohrabrujuća vijest, jer, u slučaju da su u organizmu počeli procesi u pravcu razvoja ovih karcinoma, postoje odlične šanse za potpuno izlječenje. Stoga, završiću ključnom porukom - Bolest ne bira religiju, godine, porijeklo ni obrazovanje. Rano otrkivanje jeste ključ zaštite”, poručila je Nada Vulić.

Tekst: Magdalena Smolović

Foto: Privatna arhiva