Guberinić: "Projekat "Ništa o nama bez nas! - Mijenjamo Sve" važan za podizanje svijesti javnosti o multiploj sklerozi i licima sa invaliditetom" (VIDEO)

“Ništa o nama bez nas! - Mijenjamo sve”, naziv je projekta koji je Udruženje oboljelih od multiple skleroze otpočelo krajem juna, a trajaće godinu dana.

Gostujući tim povodom u emisiji “Osnaživanje i integracija OSI” Radija Bijelo Polje, direktorica Udruženja Lidija Guberinić naglasila je da je projekat "Ništa o nama bez nas! - Mijenjamo Sve" podržan kroz program „Podržani=Osnaženi“ koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

“Ciljevi projekta su uključivanje lica sa invaliditetom u proces monitoringa sprovođenja Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti za opštinu Bijelo Polje, osnaživanje i edukacija osoba sa invaliditetom o ljudskim pravima, kao i podizanje svijesti javnosti o multiploj sklerozi i licima sa invaliditetom” kazala je Guberinić.

Ona je dodala da se trenutno sprovode istraživanja, kreiranje i distribuciju analize - Monitoring sprovođenja Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti i indikatora njegove realizacije.

“Nama je veoma bitno da uradimo analizu, istraživanja OSI i na osnovu analize mi ćemo imati jasnu predstavu koliko je taj lokalni plan, tačnije njegove mjere i aktivnosti, došao do samih LSI i koliko su te aktivnosti  uticale na promjenu njihovog načina života. Mi to dugujemo, ne samo LSI kao organizaciji, već i Opštini Bijelo Polje, jer iz opštinskog budžeta našoj organizaciji, zajedno sa ostalih šest, opredjeljuju se sredstva od 250 eura mjesečno, ali podaci su važni zbog kreiranja novog Lokalnog plana u oblasti invalidnosti” istakla je Guberinić.

Predsjednica Udruženja oboljelih od multiple skleroze osvrnula se i na raspodjelu sredstava za projekte, koji su veoma važni za LSI.

"Mi već treću godinu zaredom nijesmo dobili sredstva za projekte pa smo sada u situaciji da usko sarađujemo sa ostalim NVO i tako združeni dobijemo finansije pošto smo na istom zajedničkom putu. Postoji veoma neravnopravna raspodjela sredstava na nivou cijele zemlje, jer  pokazano je elementarno nepoznavanje svijeta lica sa invaliditetom i uopšte prava OSI. Nijesu prepoznali način na koji mi funkcionišemo, na koji način funkcionišu naše organizacije, jer mi smo u stvari lica sa invaliditetom. Projekti koji su dobijani od strane ministarstava u nekom gro obimu, sredstva, nijesu ni doprla do nas”, kazala je između ostalog Guberinić.

 

 AUDIO SNIMAK EMISIJE

Tekst:Vanja Šabanović

Foto i video:Vladimir Jelić

Tonska realizacija:Milan Knežević

Audio obrada:Sanida Kajević

Video prenos:Ljilja Brajković