Vujačić: ”Ima pomaka, ali diskriminacija OSI i dalje prisutna”

Iako je u poslednje vrijeme doneseno mnogo zakonskih akata i programa kada je u pitanju položaj OSI, diskriminacija, predrasude, neravnomjeran položaj i manjak podrške nadležnih institucija i dalje su prisutni u Crnoj Gori, i samo su neki od problema sa kojima se ove osobe  suočavaju  u Crnoj Gori. Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić je u emisiji ”Osnaživanje i integracija OSI” Radija Bijelo Polje govorila o položaju OSI i njihovom socijalnom i društvenom statusu.

“Tačno je da je u poslednjih petnaest godina usvojeno dosta zakona, međutim ni današnji položaj OSI ne može se ocijeniti adekvatnim i zadovoljavajućim, jer je proteklo zaista mnogo vremena koje je država Crna Gora imala i ima, da bi smo bili u poziciji da stagniramo i imamo neke korake koji su i nazadovali u određenim oblastima. Imamo i dosta pozitivnih praksi, ali i negativnih koje nas vuku nazad i vraćaju na početak” kazala je Vujačić.

Ona je istakla da su država i lokalna zajednica zatvoreni sistemi koji teško prihvataju neke promjene, posebno, ako zbog tih promjena treba društvo da se mijenja.

“Zato, kada dovoljan broj osoba sa invaliditetom bude zagovaralo svoja prava, država i lokalna uprava  će biti mnogo odgovorniji i mnogo aktivniji po svim pitanjima”.

Vujačić je kazala da je zbog trenutne političke situacije u zemlji otežana komunikacija sa institucijama, te da su mediji značajan kanal podrške.

“Svjesni smo činjenice da su se vlasti prečesto mijenjale u prethodne dvije godine i da sadašnja Vlada funkcioniše u tehničkom mandatu. Sve to utiče, ne samo na naše aktivnosti, nego generalno na ljudska prava i demokratiju. Svaka podrška nam je dobrodošla, a mediji su značajan kanal podrške, bez njih se naš glas ne bi čuo, nebi došao do adresa gdje treba da dođe, niti bi vlast imala kontrolu praćenja. Nama je sve jedno ko će doći na vlast, sve dok se poštuje Ustav i zakoni, naše je da sarađujemo, i uvijek budemo kritični u smislu da ukazujemo na manjkavosti sistema, jer ne postoji izgovor da su ljudska prava skupa, ona nikako ne mogu biti skupa. Kad to shvatimo, onda ćemo biti zrelije društvo” istakla je Vujačić.

Direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore je kazala da ni prethodna, a ni trenutna Vlada nijesu formirale Savjet za prava OSI, iako je lista kandidata bila objavljena prošle godine. Ona je dodala u Crnoj Gori još uvijek ne postoji resor koji koordinira izradom drugog i trećeg periodičnog izvještaja o sprovođenju Konvencije UN o pravima OSI.

Vujačić je podsjetila da je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava bez obrazloženja ukinulo Direktorat za zaštitu OSI od diskriminacije, i istakla da je i dalje na NVO  i udruženjima koje se bave pitanjima OSI, da stvaraju pretpostavke za bolji i kvalitetniji život i najavila sjutrašnju aktivnost u Podgorici.

“Na platou između Skupštine Glavnog grada Podgorice i Biblioteke “Radosav Ljumović” održaće se Freedom Drive – Vožnja za slobodu. Riječ je o događaju koji Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), po drugi put, organizuje u cilju skretanja pažnje javnosti na samostalni život i značaj obezbjeđivanja uslova i sevisa podrške koji su važni za samostalnost osoba s invaliditetom. Vožnja za slobodu vožnja svih nas, a sve u cilju slanja važnih poruka i upućivanja apela nadležnim institucijama da osiguraju i obezbijede mogućnost življenja po principima filozofije samostalnog života za sve osobe s invaliditetom” zaključila je Vujačić.

 

Tekst: Vanja Šabanović

Audio obrada: Sanida Kajević

Tonska realizacija: Milan Knežević