Guberinić: "PovećatI nivo svijesti žena sa invaliditetom da prepoznaju i da reaguju na nasilje"

Povećanje suzbijanja nasilja nad ženama i djevojčicama , podržavanje ekonomske nezavisnosti ranjivih grupa žena i djevojčica i doprinos smanjenja razlika između muškaraca i žena glavni su ciljevi projekta „Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojčica u Crnoj Gori-EKOS“ koji je okupio mrežu od 10 nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore.

Jedna od članice te neformalne mreže jeste i „Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje“  koja dugi niz godina djeluje u oblasti zaštite prava osoba oboljelih od te bolesti i uopšte osoba sa invaliditetom.

Direktorica tog Udruženja Lidija Guberinić je u emisiji „Šta može NVO“ Radija Bijelo Polje kazala da je kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ osmišljena u okviru projekta „Obrazovanje i ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena i djevojčica u Crnoj Gori-EKOS“ koji u partnerstvu realizuju NVU „Ikre“ Rožaje, Zavod“Krog“ iz Slovenije i NVU „Impuls“ iz Nikšića a uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Slovenije u sklopu međunarodne razvojne saradnje.

„Mi smo već prvog dana kampanje ,25. Novembra, realizovali radionicu sa temom borbe protiv nasilja. Taj dan je obilježen sa ciljem da se poveća nivo svijesti žena sa invaliditetom da prepoznaju i da reaguju na nasilje.Takođe, sa te radionice je krenula i poruka ka nadležnim institucijama da i oni reaguju“ kazala je Guberinić.

Ona je istakla da se žene sa invaliditetom u ovom, kako je istakla, još uviujek patrijahalnom društvu, svakodnevno se suočavaju sa nekim vidom nasilja.

„Ja ne znam da je i jedan dan prošao, a da se ne suočim sa nekom vrstom nasilja. Ne znači da je nasilje samo fizičko, postoje oni emotivni udarci, postoji zanemarivanje kao pasivan vid nasilja, odsustvo i ne pružanje podrške, ljubavi, razumijevanja, a u poslednje vrijeme je jako rasprostranjeno i digitalno nasilje, koje, mislim, da nadležne institucije nisu prepoznale u dovoljnoj mjeri i nisu pružili adekvatan odgovor“ smatra Guberinić.

Ona je kazala da su na radionici upravo nadležnim institucijama poslali poruku“reagujte“.Guberinić je istakla značaj  formiranja ovakve mreže pojedinih NVO jer kako je kazala, od tekućih problema sa kojima su se bavili, na ovako važnu stavku u životima žena, a naročito žena sa invaliditetom, nijesu posvećivali dovoljno pažnje.

„Od kraja 2007 godine bavili smo se onim što nama znači egzistenciju, a to su pristupi lijekovima za usporavanje progresije multiplek skleroze, pa smo se bavile time da utičemo na proces rehabilitacije, u čemu smo i uspjele u saradnji sa Fondom za zdravstvo, zatim da angažujemo psihološkinju za pružanje psiho socijalne podrške. Mi smo osnaživali sva lica sa invaliditetom, bez obzira sa kojom vrstom invaliditeta žive i tako smo se rasplinuli u svim tim aktivnostima, međutim došlo je vrijeme da obratimo pažnju i na ove probleme i rado smo prihvatili poziv da se ujedinimo i zajedno još jednom pošaljemo poruku protiv nasilja nad ženama sa invaliditetom“ kazala je Guberinić.  

 

AUDIO SNIMAK EMISIJE

 

Tekst: Vanja Šabanović

Foto i video: Vladimir Jelić

Tonska realizacija: Milan Knežević

Video prenos: Ljilja Brajković

Audio obrada: Sanida Kajević