Inicirano održavanje Dana Sarajeva u Bijelom Polju

Na marginama Nalas godišnje konferencije (udruženja opština jugoistočne Evrope) u Baru, susreli su se gradonačelnica grada Sarajeva dr Benjamina Karić i predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović.

Gradonačelnica je pozvala predsjednika Opštine Bijelo Polje u zvaničnu posjetu Sarajevu, te da inteziviraju saradnju na kuturnom i ekonomskom planu.

Takođe je iznijet prijedlog da se organizuju Dani Sarajeva u Bijelom Polju tokom ljetnjih mjeseci, jer mnogo ljudi porijeklom iz Bijelog Polja studira, živi i radi u Sarajevu.

Predsjednik Smolović je sa zadovoljstvom prihavatio poziv za posjetu i prihvatio inicijativu za održavanje Dana Sarajeva u Bijelom Polju.

 

Izvor: Opština Bijelo Polje