Održan sastanak povodom izgradnje privremenog prihvatilišta za pse lutalice sa mještanima sela Dobrinje

Sastanak na temu izgradnje privremenog prihvatilišta za pse lutalice održan je danas u Sali SO, gdje su, pored mještana sela Dobrinje, gdje je planirana izgradnja, prisustvovali Kemal Alić, Marko Maslovarić i Muradif Grbović.

Privremeni azil za pse planiran je da se izgradi na mjestu gdje je bila farma junica firme „Franca“ od koje je opština zakupila na dvije godine objekat, koji će se adaptiranjem osposobiti za smještanje pasa, koji će kako su inicijatori sastanka kazali, imati svu potrebnu njegu i pažnju.

„Iz godine u godinu ogromno je povećanje ujeda pasa i samim tim koje opština i komunalno moraju da plarte ljudima koji su pretrpjeli na osnovu materijane i ne,materijalne štete. Kad je Komunalno ušlo u ovaj problem prišli su sa velikom pažnjom. Izabrali smo tu lokaciju iz razloga jer su tu već boravile domaće životinje. Pitanje je dana kada će neko da nastrada od ovolikog broja pasa koji su nezbrinuti. Više pasa znači više gladnih i više bolesnih. Ja smatram da svi mi treba da imamo određenu dozu odgovornosti kada je u pitanju javni interes i da se tako ponašamo. Taj azil je neophodan iz više razloga. U blizini tog azila ne postoje objekti, ne postoje vode, ne može da ugrozi bilo čiju imovinu. Svi smo mi saglasni da nam treba azil i u tom pravcu smo organizovali ovaj sastanak“ istakao je direktor Komunalnog preduzeća Muradif Guberinić.

Diskusija na tu temu je potrajala oko tri sata, jer dio mještana tog sela protivi se izgradnji azila, navodeći kao razloge organsku proizvodnju povrća, lošeg imidža po selo, devastiranja izletišta i slično.

Upoznavajući prisutne o važnosti rješavanja problema pasa lutalica, Kemal Alić je istakao da se većina opština sa sjevera suočavaju sa ogromnim problemom pasa lutalica koji nisu pod nadzorom zbog nepostojanja azila za pse koji predstavljaju zdravstveni, bezbedonosni, socijalni i ekološki problem. On je kazao da se aktivnosti za uspostavljanje sistema za kontrolu populacije pasa odnosi na osam mjera i to: Usvajanje lokalnog programa za kontrolu populacije pasa, identifikovanje i registracija pasa, kontrola razmnožavanja, izgradnja skloništa,podizanje svijesti i edukacija o odgovornom vlasništvu, saradnja sa lovačkom organizacijom, smanjenje učestalosti ugriza pasa i kontrola životne sredine.

Iz Opštinskog tima za vanredne situacije Marko Maslovarić je kazao da problem treba da se sažme sistematski izradom akcionog plana koja će biti konceptualnog karaktera.

„Moramo shvatiti i reagovati proaktivno i što hitnije i humanije prateći model koji nam je stavljen na preporukama. Moramo se voditi i ekonomskim aspektom da budemo što racionalniji što se tiče lokalnog budžeta u ovoj situaciji. Nedovoljno je razvijena kultura tretmana životinja to je siugurno jedan od gorućih problema, neodgovorni vlasnici pasa, neefikasna politika sankcionisanja vlasnika pasa. Nepostojanje institucionalnog sistemskog odgovora koji je na nivou države i indicije da se dovode sa teritorija drugih opština i slabost u toj kontroli koja nije povezana, nedovoljna količina hrane za sve pse na ulicama. Ovo nije priča o azilu koji ima trajni karakter već privremeno prihvatilište za napuštene pse“ kazao je Maslovarić.

Da će psi u azilu biti bezbijedni, ali i medicinski tretirani te da neće biti opasni po okolinu, kazao je i veterinar Kerim Zejnilović.

„Nijedan pas neće biti pušten što neće biti odrađeno sve što je u mojoj mogućnosti, od pregleda do sterilizacije. Prvo vakcinacija, čišćenje od parazita. S tim mi sprečavamo nekontrolisano parenje i nekontrolisano razmnožavanje, a takvi psi nijesu opasni ni po okolinu“ istakao je Zejnilović.

Do rješenja danas prisutni nijesu došli, a novi sastanak kako je kazao Grbović, biće organizovan u narednom periodu.

Tekst: Vanja Šabanović

Foto: Željko Simović