Hekalo: "Samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom" važan projekat za mlade sa smetnjama u razvoju" (video)

Nevladino Udruženje roditelja Oaza sprovodi projekat “Osnažimo se i uključimo – Samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom“ koji je odobren kroz II Poziv “U pravo vrijeme - Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” a koji realizuju nevladine organizacije Juventas.

Rasema Hekalo, koordinatorka projekta, u emisiji „Šta može NVO“ Radija Bijelo Polje je kazala da je jedna od glavnih aktivnosti projekta formiranje kluba samozastupnika u cilju osnaženja mladih sa intelektualnim smetnjama.

„Da bi se mladi sa takvim smetnjama osnažili, da bi mogli sami da iskazuju svoje potrebe želje , održan je i seminar za obuku o samozastupanju , a nakon toga formiran je i klub samozastupnika koji čine deset mladih i osoba sa intelektualnim smetnjama i u Oazi se na tu temu organizuju radionice“ kazala je Hekalo.

Ona je istakla da su kroz radionice u okviru aktivnosti projekta, održane i obuke za roditelje, gdje im je sugerisano na koji način da postupaju sa mladim osobama sa smetnjama u razvoju.

„Mi, roditelji djece sa metnjama u razvoju, mislimo da najbolje znamo šta treba našem djetetu, da iskazujemo njihove želje i potrebe,šta će da kažu, šta će da urade, međutim, kroz razne primjere smo naučili da, ukoliko im se pruži prilika i ukoliko se sa njima radi na pravi način, itekako znaju da pokažu šta znaju i kako da se verbalno obrate i slično. Upravo u tom cilju želimo da radimo na ovom polju da osnažimo naše mlade samozastupnike “ kazala je Hekalo.

Ona je kazala da je sve ovo Zakonom kod nas dobro definisano i osmišljeno, međutim praksa je drugačija.

„Mi moramo da se potrudimo da se ovakav vid zakonske regulative primijeni u praksi, posebno pojam samozastupanja koji je nov za sve nas. Težimo da upoznamo širu lokalnu zajednicu, oprije svega institucije, organizacije koje se bave sa OSI, a posebno roditelje kako bi dali mogućnost svom djetetu da samo iskaže svoje potrebe, želje i da pokaže svoje mogućnosti“ istakla je Ghekalo.   

Ona je podsjetila da ovo Udruženje ima podršku sugrađana, raznih privatnih preduzetnika , NVO Pomozi me, ali da su kroz poslednje četiri godine rada teško opstajali zbog nedostatka sredstava, odnosno neprolaznosti projekata sa kojima su aplicirali za sredstva.

„I pored toga bilo je ljudi i stručnih lica koji su kroz volontiranje pružali neophodnu pomoć našim korisnicima, pa im se svima ovom prilikom zahvalila .Sada su u toku konkursi ministarstava pa ćemo aplicirati projektima i nadam se da nam se neće ponoviti praksa unazad četiri godine kada Oaza nije dobila podršku od strane ni jednog ministarstva“ istakla je Hekalo.

 

AUDIO SNIMAK EMISIJE

 

Tekst: Vanja Šabanović

Foto i video: Vladimir Jelić

Tonska realizacija: Zoran Rakočević