Uspješno realizovan projekat NVO Novi poredak „Edukacijom, podrškom i sportom protiv diskriminacije“

NVO Novi poredak je na konferenciji za medije predstavila realizovane aktivnosti projekta ,,Edukacijom, podrškom i sportom protiv diskriminacije“ koji je realizovan u partnerstvu sa NVO Korak promjene.

Prema riječima prof. Radivoja Bogavca projekat je bio usmjeren na sprečavanje diskriminacije prema romskoj populaciji kroz edukaciju, smanjenje socijalne distance prema njima kroz sportske aktivnosti i pružanje podrške Romima kroz pakete prehrambrenih prooizvoda i higijenskih sredstava. Edukacija srednjoškolske omladine je vršena kroz proces upoznavanja sa otežanim uslovima života romske populacije i smanjenja socijalne i društvene distance prema njima. Aktivnosti su bile usmerene i na sportsku inkluziju Roma kroz podizanje njihove svijesti o značaju bavljenja sportom kao i na pružanju podrške njihovoj sportskoj integraciji kroz zajedničke fudbalske utakmice sa srednjoškolskom omladinom. 

Održane su 3 informativne radionice sa 60 učenika treće godine iz JU Gimnazija ,,Miloje Dobrašinović“ iz Bijelog Polja i na taj način se povećala informisanost srednjoškolaca o problemima sa kojima se suočavaju Romi kao i ukazalo na prednost njihove  socijalne, društvene i sportske inkluzije. 

Jedan od predavača na projektu, prof. pravne grupe predmeta Milena Drobnjak je istakla da je u cilju dodatne edukacije romske populacije, sa njima održana informativna radionica kojom prilikom se govorilo o pravima Roma i ukazalo na postojeće mehanizme i savladavanje prepreka u njihovoj implementaciji. 

U okviru realizacije projekta podijeljeni su paketi podrške romskoj populaciji u vidu hrane, higijenskih sredstava, školskih torbi i pribora za školski rad. Takođe je pružena materijalno-tehnička podrška u vidu računarske opreme, lap topova i tableta pripadnicima romske populacije koji su aktivno i profesionalno integrisani u institucijama sistema ili se školuju u obrazovnim institucijama višeg ranga od osnovne ili srednje škole. 

Odigrane su dvije fudbalske utakmice između pripadnika romske populacije i učenika treće godine Gimnazije iz Bijelog Polja gdje su srednjoškolci imali priliku da se pored sportskog nadmetanja druže sa Romima i da se i na taj način smanji socijalna distanca i eliminišu predrasude kod srednjoškolaca.

Kod pripadnika romske populacije su se na ovaj način popularizovali zdravi stilovi života i povećao se nivo njihove sportske inkluzije. 

Održana je i jedna edukativna radionica sa 20 vršnjačkih edukatora čime se stekao uslov da se na jednom svestranijem i neposrednom nivou sprečava stigmatizacija i diskriminacija prema Romima i formiranje socijalne i društvene distance prema njima od strane srednjoškolaca. Edukatori su nastavili da prenose svoja znanja i iskustva o romskoj populaciji svojim vršnjacima.

Projekat je bio podržan od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore i trajao je sedam mjeseci.

Koordinator projekta, prof. Radivoje Bogavac

    

Saopštenje: NVO NOVI POREDAK