Izmjene Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom do petka šalju EK

Izmjene Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatošću biće poslate Evropskoj komisiji (EK) na mišljenje do kraja sljedeće sedmice, jer su uglavnom završene sve procedure u Crnoj Gori, kazao je državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Boris Marić.

On je rekao da očekuje da će se na proljećnom zasijedanju Skupštine, u martu, pred poslanicima naći izmjene Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a kojima se predviđa oduzimanje bogatstva, za koje vlasnik ne može da dokaže legalno porijeklo.

Marić je naveo da je u skladu sa Poslovnikom Vlade Nacrt zakona dostavljen Sekretarijatu za zakonodavstvo, radi pribavljanja mišljenja o usklađenosti predloga akta sa Ustavom i pravnim sistemom Crne Gore, koji je u završnoj fazi davanja mišljenja na taj akt.

Očekuje se uskoro i mišljenje Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Kancelarije za evropske integracije.Marić je kazao da su sve te procedure u završnoj fazi.On je rekao da jedino što može da bude jeste da Ministarstvo finansija traži neke dodatne analize o finansijskim efektima.

Izvor: mina