Podržaće 176 poslodavaca koji će zaposliti 600 nezaposlenih

Zavod za zapošljavanje (ZZZCG) će, u okviru dva programa, finansijski podržati 176 poslodavaca, koji će zaposliti 600 nezaposlenih.

Kako je saopšteno na konferenciji za novinare Zavoda, u pitanju su programi Osposobljavanje za samostalan rad i Osposobljavanje za rad kod poslodavca. Ugovore sa korisnicima programa, čija je vrijednost preko dva miliona eura, potpisao je vršilac dužnosti direktora ZZZ, Gzim Hajdinaga. On se osvrnuo na kretanja na tržištu rada i aktivnosti i mjere koje je Zavod realizovao u ovoj godini u cilju povećanja zaposlenosti. „Na tržištu rada Crne Gore u ovoj godini su prisutni pozitvni trendovi, koji se ogledaju kroz smanjenje broja nezaposlenih lica i smanjenje stope registrovane nezaposlenosti. Na evidenciji Zavoda se danas nalazi oko 41,8 hiljada osoba. U odnosu na isti dan prošle godine, kada je bilo 47,3 hiljade nezaposlenih, to predstavlja smanjenje nezaposlenosti od oko 5,5 hiljada osoba ili oko 11,6 odsto“, naveo je Hajdinaga. On je saopštio da stopa registrovane nezaposlenosti na iznosi 18 odsto, objašnjavajući da to predstavlja smanjenje od 2,4 procentna poena, u odnosu na isti dan prethodne godine, kada je iznosila 20,4 odsto, prenosi PR Centar. „Pozitivni pokazatelji na tržištu rada su rezultat prije svega intenzivnih privrednih aktivnosti u državi, ali i aktivnosti koje realizuje Zavod. Takođe, konstantno radimo na usaglašavanju crnogorskog zakonodavstva sa evropskim i usvajanju procesa i principa rada, kako bi se u potpunosti uspostavili standardi koji postoje u zemljama EU“, rekao je Hajdinaga.

Izvor:RTCG