Hitno povećati broj romskih medijatora i asistenata u nastavi

Dječji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) pozvao je nacionalne i lokalne vlasti u Crnoj Gori da hitno povećaju broj asistenata u nastavi za djecu sa smetnjama u razvoju i romskih medijatora. UNICEF je pozvao vlasti i da djeci kojoj je to neophodno što prije obezbijede besplatan prevoz do škole. Vršiteljka dužnosti šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Sabina Žunić, rekla je da se Crna Gora, kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta, obavezala da će svakom djetetu obezbijediti ostvarivanje prava na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje. „To je i jedini način da Crna Gora smanji siromaštvo i pruži jednake mogućnosti svim građanima.

Obezbjeđivanje asistenata u nastavi svakom djetetu sa smetnjama u razvoju kojem je to potrebno ključno je za organizaciju kvalitetnog, inkluzivnog obrazovanja”, poručila je Žunić. Ona je kazala da je kvalitetno obrazovanje svakog djeteta iz romske i egipćanske zajednice jedini način da se osigura njihov izlazak iz siromaštva.„Zato je ključno da se hitno poveća broj romskih medijatora i da se što prije organizuje besplatan prevoz svim učenicima kojima je to potrebno“, istakla je Žunić. Iz UNICEF-a su kazali da je, da bi se obezbijedilo kvalitetno i inkluzivno obrazovanje, neophodno da Ministarstvo prosvjete što prije sprovede temeljnu analizu trenutne situacije u vezi sa brojem i statusom asistenata u nastavi, u konsultaciji sa vrtićima, nastavnicima, stručnim saradnicima, asistentima, roditeljima i djecom i mladima. „Jedino na osnovu nalaza i preporuka ovakve analize, kao i na osnovu ažuriranih podataka od škola o broju upisane djece sa smetnjama u razvoju, Ministarstvo prosvjete može početkom svake godine obezbijediti odgovarajući broj asistenata u nastavi i osigurati njihovo dugoročno finansiranje“, rekli su iz UNICEF-a.

Izvor:RTCG