Bošnjački narod dao doprinos demokratskim procesima u Crnoj Gori

Bošnjački narod je autohton i utemeljen u Crnoj Gori i dao je veliki doprinos svim pozitivnim i demokratskim procesima, u obnovi državnosti i evroatlanskom putu Crne Gore, poručio je predsjednik Bošnjačkog vijeća Suljo Mustafić. Mustafić i član vijeća Sead Šahman sastali su se u Sarajevu sa članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem. 

Predstavnici vijeća su upoznali Bećirovića o aktuelnom društveno-političkom stanju u Crnoj Gori sa fokusom na ulogu i značaj bošnjačkog naroda.  “Smatramo da kroz institucije sistema trebamo raditi na daljem unaprijeđenju našeg položaja. Kroz regionalno povezivanje bošnjačkih vijeća i organizacija, nastojimo zajednički djelovati na poboljšanju  statusa, povezivanju sunarodnika i  naših država u društvenom  i ekonomskom pogledu  i  evropskim integracijama regiona”, kazao je Mustafić. U razgovoru je konstatovano da Bosna i Hercegovina i Crna Gora imaju veoma dobre bilateralne odnose, bez otvorenih pitanja i interes obije države  da ti odnosi budu unaprijeđeni. Član Predsjedništva Denis Bećirović je iskazao podršku organizovanju Bošnjaka Crne Gore kroz Bošnjačko vijeće i razvijanje njihovog čvrstog partnerskog odnosa sa institucijama države Crne Gore.  “Kroz tu saradnju čuva se identitet, daje važan doprinos unapređenju bilateralnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te pruža mogućnost stvaranja čvršćih veza unutar bošnjačkog naroda, koji živi u obje ove zemlje”, rekao je Bećirović.  Zaključeno je  da su pripadnici bošnjačkog naroda čvrst most povezivanja dvije susjedne države, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Izvor:RTCG