Vlada se zadužuje kako bi vratila stare dugove

Ministarstvo finansija i Vlada poštuju Zakon o budžetu i odluku o zaduživanju za tekuću godinu, kojim su predviđene potrebe u skladu sa kojima se donose odluke o zaduženju, koje nije posljedica rada sadašnje administracije, saopšteno je iz tog resora.

„Dakle, nije tajna da je potrebno da država vraća stare dugove, te da se o tome donose odluke, prema zakonu koji je usvojila Skupština. Ministarstvo finansija konstantno prati dešavanja na međunarodnom tržištu da bi se utvrdio najpovoljniji trenutak za ulazak na tržište za potencijalnu emisiju obveznica“, rekli su iz tog Vladinog resora. Oni su dodali da Ministarstvo i Vlada odgovorno upravljaju javnim finansijama, poštujući Zakon o budžetu, kao i da dospijeće ranijih zaduženja zahtijeva donošenje racionalnih odluka u cilju odgovornog upravljanja javnim dugom. Iz Ministarstva su kazali da razmatraju mogućnost emisije obveznica i zaključenja aranžmana sa međunarodnim finansijskim institucijama i komercijalnim bankama da bi, zavisno od kretanja na tržištu, donijeli adekvatnu odluku kada i u kom obimu će se realizovati aranžmani za potrebe finansiranja budžeta. Oni su podsjetili da pripremanje zaduženja u svakoj uređenoj državi zahtijeva visok stepen povjerljivosti podataka kako se država ne bi dovela u rizik narušavanja cijena postojećih obveznica na međunarodnom tržištu kapitala i samim tim ugrozila početnu cijenu potencijalnog zaduživanja. „O odlukama koje se sprovode/sprovedu, shodno zakonu, obavještavamo i obavijestićemo javnost, dok medijske spekulacije mogu samo da naruše poziciju države na tržištu, a to ne bi trebalo da je namjera nijednog društvenog aktera“, poručili su iz Ministarstva. Oni su naglasili da će se sredstva obezbijeđena kroz zaduženje, u skladu sa Zakonom o budžetu, koristiti isključivo za finansiranje otplate postojećeg duga, kao i finansiranje kapitalnog budžeta i stvaranje fiskalne rezerve za narednu godinu. Iz Ministarstva su podsjetili da je Zakonom o budžetu predviđena mogućnost zaduživanja do iznosa od 650 miliona EUR za obezbjeđivanje nedostajućih sredstava u ovoj godini, među kojima su dominantno obaveze iz prethodnog perioda. „Otplata starog duga u ovoj godini iznosi 518,72 miliona EUR glavnice i oko 138 miliona kamate. Već u aprilu stiže na naplatu dio obaveza iz prethodnog perioda. Shodno Zakonu o budžetu, moguće je i zaduživanje u iznosu do 500 miliona EUR isključivo za potrebe eventualnog povoljnog refinansiranja duga i stvaranje fiskalne rezerve za narednu godinu“, rekli su iz Ministarstva finansija. Oni su dodali da nijedan novi budžetski trošak neće biti finansiran iz zaduženja, osim kapitalnog budžeta, čime se, kako su kazali, ispunjava zlatno pravilo budžeta da sve tekuće obaveze budu finansirane iz tekućih prihoda.

 

Izvor: RTCG

Foto: pixabay, ilustracija