Kaznena politika za krivična djela na štetu maloljetnika da bude strožija

Kaznena politika za počinioce krivičnih djela počinjenih na štetu maloljetnika mora biti strožija, ocijenjeno je na posebnoj sjednici Savjeta za prava djeteta kojoj su prisustvovali predstavnici pravosudnih organa.

Kako je saopšteno iz Vlade, potpredsjednik Vlade i predsjednik Savjeta za prava djeteta Dragoslav Šćekić sazvao je tematsku sjednicu Savjeta za prava djeteta kako bi se analiziralo stanje i razmotrili predlozi mjera u cilju zaštite djece od počinilaca krivičnih djela prema maloljetnicima.

Šćekić je istakao da su djeca svakodnevno izložena raznim oblicima nasilja, a najčešće onlajn nasilju, nasilju u porodici, tjelesnom nasilju, seksualnom iskorišćavanju i zlostavljanju i vršnjačkom nasilju.

„Djeca kao svjedoci ili žrtve u krivičnim postupcima uvijek su osjetljiva tema i u tim slučajevima treba postupati veoma oprezno uz saradnju socijalnih službi i pravosuđa”, kazao je Šćekić.

On je ukazao na presudu za krivično djelo silovanje maloljetne osobe, koja je, kako je naveo, uzrujala javnost i izazvala zabrinutost u pogledu kaznene politike.

“Uvažavajući nezavisnost pravosuđa i poštujući Ustav Crne Gore, kao otac i kao neko ko je dugo godina u politici, izražavam visoki stepen zabrinutosti”, naglasio je Šćekić.

Izvor: Mina