Novim zakonom protiv zloupotreba prava na sudske troškove

Predložena rješenja za nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu imaju za cilj ida spriječe zloupotrebu procesnih prava od stranaka koje pokreću veliki broj postupaka pred Upravnim sudom protiv istog tuženog, isključivo zbog ostvarivanja prava na nadokadu sudskih troškova.

To su saopštili iz Ministarstva pravde obrazlažući predložene izmjene Zakona o upravnom sporu.

Donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu pristupilo se, kako navode, radi prevazilaženja problema koji su se pojavili u praktičnoj primjeni ovog propisa, a koji su uticali na efikasnost upravnog spora i djelotvornost sudske zaštite."Najznačajniji uzroci problema ogledaju se u sadašnjim zakonskim rješenjima koja se odnose na usmenu raspravu, troškove postupka, odlučivanje u sporu pune jurisdikcije i pravne posljedice nepostupanja po presudi.

Posljedice problema ogledale su se u povećanom prilivu predmeta pred Upravnim sudom u prethodnom periodu, značajnoj operećenosti rada sudija ovog suda, značajnom broju održavanja usmenih rasprava, povećanju broja kontrolnih zahtjeva za ubrzanje postupka i značajnim iznosima koji se plaćaju za povredu prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu", piše u obrazloženju.

Izvor.RTCG

Foto:RTCG