Kako vaspitati sinove: Šest savjeta koji će vam pomoći da dječacima "usadite" prave vrijednosti

Pravila kojih treba da se pridržavate kada su muška djeca u pitanju.

Muškarci nisu jači pol

Iako su možda jači u fizičkom smislu, to ne znači da su jači od sestre, majke ili bilo koje druge žene. Sinove treba učiti da su u društvu potpuno ravnopravni sa ženama.

Pomoć drugima

Nije dobro samo tražiti tuđu pomoć, već treba pružiti ruku onima kojima je to potrebno, čak i ako ih ne poznajete. Pomoć može značiti i sitnicu poput otvaranja vrata ili pomaganja nekome da pređe ulicu.

Poštovanje

Trebalo bi poštovati svakoga koga sretnemo u životu, ako želimo da se i drugi tako odnose prema nama.

Kontrolisanje ljutnje

Ne treba iskaljivati bijes, već naučite sinove kako da kontrolišu ljutnju.

Bez umanjivanja tuđih vrijednosti

Nemamo pravo da omalovažavamo bilo koju osobu. Prema bližnjima treba da se odnosimo sa saosjećanjem i uvažavanjem.

Nježnost

Svaki muškarac mora da nauči da kaže: "oprosti", "hvala", "molim" i "izvoli" kad god i gdje god je to potrebno.

Izvor i foto: Kolektiv. Me

Tekst objavila: Ljilja Brajković