Želite da znate koliko će vaše dijete biti visoko? Izračunajte pomoću ove formule

Svako ko ima djecu, sigurno ima i jedan zid u kući, ili neki štok od vrata, gdje su iscrtane crte s datumima pored, a koje prate rast mališana koji žure da porastu veliki. Ako hoćete da saznate koliko će vaše dete porasti, možete da izračunate pomoću ove formule.

Ako želite da izračunate visinu dječaka, formula glasi: visina majke + visina oca pa dobijenu vrijednost podijelite sa dva. Na taj broj dodate još plus 6.5 centimetara za dječake.

Za predviđanje visine djvojčice, formula glasi: visina majke + visina oca, podijljeno sa dva. Od dobijene cifre oduzmete 6.5 za devojčice.

Naravno, neće sva djeca čiji su roditelji iste visine, pa čak ni ona istog pola, imati istu visinu. Visina u odraslom dobu smanjuje se kod mlađe braće i sestara, i mlađa djeca rastu sporije.

I drugi faktori su uključeni u rast, najviše ishrana, ali genetika određuje oko 60 do 80 odsto maksimalne visine.

Izvor i foto: Kolektiv. Me

Tekst objavila: Ljilja Brajković