Treći LAP rodne ravnopravnosti u skupštinskoj proceduri do kraja godine (video)

Lokalna samouprava inicirala je izradu trećeg Lokalnog akcionog plana rodne ravnopravnosti za naredni četvorogodišnji period, a radna grupa sačinjena od predstavnika Opštine, institucija,  civilnog sektora i medija radi na izradi ovog značajnog dokumenta, kazala su članice radne grupe, Almasa Rizvanović, iz Kancelarije za rodnu ravnopravnosti i Nada Ristanović, iz  NVO” SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja”.