Program

PONEDJELJAK

 

00:07 - 10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

10:30 - Aktuelno

11:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

11:05 - Reklamni blok 3

11:10 - Dešavanja u gradu 1

11:20 - Kult press 2

11:30 - Vijesti 2

11:40 - Oglasi i reklamni blok 4

12:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

12:10 - Bjelopoljske vijesti 2

12:15 - Sportski magazin

13:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

13:15 - Lifestyle

13:45 - Reklamni blok 5

14:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

14:15 - Sport press 2

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu 2

15:15 - Oglasi i reklamni blok 6

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza 

16:10 - Bjelopoljske vijesti 3

16:20 - Sport press 3

16:30 - Vijesti 3

16:45 - Oglasi i reklamni blok 7 

17:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

17:15 - Kult press 4

18:05 - Reklamni blok 8

17:30 - Fantastične priče

18:15 - Da se ne zaboravi - muzička emisija

18:45 - Sport press 4

19:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

19:05 - Lifestyle - repriza

19:30 - Vijesti 4

19:40 - Oglasi i reklamni blok 9

20:15 - Sportski magazin - repriza

21:00 - Muzički noćni program

 

UTORAK 

 

00:07 - 10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

10:30 - Aktuelno

11:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza 

11:05 - Reklamni blok 3

11:10 - Dešavanja u gradu 1

11:20 - Kult press 2

11:30 - Vijesti 2

11:40 - Oglasi i reklamni blok 4

12:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

12:10 - Bjelopoljske vijesti 2

12:15 - Tajne zdravlja

13:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

13:15 - Selebrity 

13:45 - Reklamni blok 5

14:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

14:15 - Sport press 2

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu 2

15:15 - Oglasi i reklamni blok 6

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza 

16:10 - Bjelopoljske vijesti 3

16:20 - Sport press 3

16:30 - Vijesti 3

16:45 - Oglasi i reklamni blok 7 

17:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

17:15 - Kult press 4 

17:30 - Fantastične priče

18:05 - Reklamni blok 8

18:15 - Vrijeme je za JAZZ - muzička emisija

18:45 - Sport press 4

19:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

19:05 - Selebrity - repriza

19:30 - Vijesti 4

19:40 - Oglasi i reklamni blok 5

20:15 - Tajne zdravlja - repriza

21:00 - Muzički noćni program

 

SRIJEDA 

 

00:07 -10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

10:30 - Mladi talenti

11:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

11:10 - Dešavanja u gradu 1

11:20 - Kult press 2

11:30 - Vijesti 2

11:40 - Oglasi i reklamni blok 4

12:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

12:10 - Bjelopoljske vijesti 2

12:15 - Riječ o školstvu

13:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

13:15 - Šou biz magazin 

13:45 - Reklamni blok 5

14:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

14:15 - Sport press 2

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu 2

15:15 - Oglasi i reklamni blok 6

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza 

16:10 - Bjelopoljske vijesti 3

16:20 - Sport press 3

16:30 - Vijesti 3

16:45 - Oglasi i reklamni blok 7 

17:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

17:15 - Kult press 4 

17:30 - Fantastične priče

18:05 - Reklamni blok 8

18:15 - Da se ne zaboravi - muzička emisija

18:45 - Sport press 4

19:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

19:05 - Šou biz magazine - repriza

19:30 - Vijesti 4

19:40 - Oglasi i reklamni blok 5

20:15 - Riječ o školstvu - repriza

21:00 - Muzički noćni program

 

ČETVRTAK 

 

00:07 -10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

10:15 - OSI

11:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

11:10 - Dešavanja u gradu 1

11:20 - Kult press 2

11:30 - Vijesti 2

11:40 - Oglasi i reklamni blok 4

12:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

12:10 - Bjelopoljske vijesti 2

12:15 - Biznis zona

13:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

13:15 - Sinemanija 

13:45 - Reklamni blok 5

14:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

14:15 - Sport press 2

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu 2

15:15 - Oglasi i reklamni blok 6

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza 

16:10 - Bjelopoljske vijesti 3

16:20 - Sport press 3

16:30 - Vijesti 3

16:45 - Oglasi i reklamni blok 7

17:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

17:15 - Kult press 4 

17:30 - Fantastične priče

18:05 - Reklamni blok 8

18:15 - Vrijeme je za JAZZ - muzička emisija

18:45 - Sport press 4

19:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

19:05 - Cinemanija - repriza

19:30 - Vijesti 4

19:40 - Oglasi i reklamni blok 5

20:15 - Biznis zona - repriza 

21:00 - Muzički noćni program

 

PETAK 

 

00:07 -10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

10:30 - Aktuelno

11:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

11:10 - Dešavanja u gradu 1

11:20 - Kult press 2

11:30 - Vijesti 2

11:40 - Oglasi i reklamni blok 4

12:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

12:10 - Bjelopoljske vijesti 2

12:15 - Start Art 

13:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

13:15 - Putovanja 

13:45 - Reklamni blok 5

14:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

14:15 - Sport press 2

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu 2

15:15 - Oglasi i reklamni blok 6

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza 

16:10 - Bjelopoljske vijesti 3

16:20 - Sport press 3

16:30 - Vijesti 3

16:45 - Oglasi i reklamni blok 7 

17:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

17:15 - Kult press 4 

17:30 - Fantastične priče

18:05 - Reklamni blok 8

18:15 - Da se ne zaboravi - muzička emisija

18:45 - Sport press 4

19:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

19:05 - Putovanja - repriza

19:30 - Vijesti 4

19:40 - Oglasi i reklamni blok 5

20:15 - Start Art - repriza

21:00 - Muzički noćni program

 

SUBOTA 

 

00:07 - 10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

11:00 - Naslovi  + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

11:10 - Dešavanja u gradu 1

11:20 - Kult press 2

11:30 - Vijesti 2

11:45 - Oglasi i reklamni blok 4

12:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

13:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza 

13:45 - Reklamni blok 5

14:00 - Hronika RBP   

14:45 - Sport press 2

15:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza 

15:15 - Oglasi i reklamni blok 6 

15:30 - Dešavanja u gradu 2

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

16:15 - Sport press 3

16:30 - Vijesti 3 

16:45 - Oglasi i reklamni blok 7 

17:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

16:45 - Oglasi i reklamni blok 4

17:45 - Kult press 4

18:15 - Vrijeme je za JAZZ - repriza

18:45 - Reklamni blok 8

18:50 - Dešavanja u gradu 3

18:55 - Sport press 4

19:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

19:30 - Vijesti 4

19:45 - Oglasi i reklamni blok 9

21:00 - Muzički noćni program

 

NEDJELJA

 

Muzički program

10:00 - Mladi talenti - repriza

Muzički program

12:15 - OSI - repriza

Muzički program

14:00 - Hronika RBP

Muzički program

18:15 - Vrijeme je za JAZZ - repriza 

Muzički program 

 

 

UREDNIŠTVO ZADRŽAVA PRAVO  IZMJENE PROGRAMSKOG SADRŽAJA