PROGRAMSKA ŠEMA

PONEDJELJAK

00:07 - 10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

10:30 - Eksperiment

11:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

11:05 - Reklamni blok 3

11:10 - Dešavanja u gradu 1

11:20 - Kult press 2

11:30 - Vijesti 2

11:40 - Oglasi i reklamni blok 4

12:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

12:10 - Bjelopoljske vijesti 2

12:15 - Sportski  magazin

13:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

13:15 - Lifestyle / Promo emisija

13:45 - Reklamni blok 5

14:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

14:15 - Sport press 2

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu 2

15:10 - Oglasi i reklamni blok 6

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

16:10 - Bjelopoljske vijesti 3

16:20 - Sport press 3

16:30 - Vijesti 3

16:50 - Oglasi i reklamni blok 7

17:15 - Kult press 4

17:30 - Sound track Refesticon

18:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

18:15 - Reklamni blok 8

18:45 - Sport press 4

19:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

19:05 - Lifestyle - repriza

19:30 - Vijesti 4

19:50 - Oglasi i reklamni blok 9

20:15 - Sportski magazin - repriza

21:00 - Muzički noćni program

 

UTORAK

00:07 - 10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

10:30 - Tamburaški biseri

11:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

11:05 - Reklamni blok 3

11:10 - Dešavanja u gradu 1

11:20 - Kult press 2

11:30 - Vijesti 2

11:50 - Oglasi i reklamni blok 4

12:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

12:10 - Bjelopoljske vijesti 2

12:15 - Tajne zdravlja

13:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

13:15 - Trendy / Promo emisija

13:45 - Reklamni blok 5

14:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

14:15 - Sport press 2

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu 2

15:10 - Oglasi i reklamni blok 6

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

16:10 - Bjelopoljske vijesti 3

16:20 - Sport press 3

16:30 - Vijesti 3

16:45 - Oglasi i reklamni blok 7

17:15 - Kult press 4

17:30 - Fleš Refesticon

18:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

18:15 - Reklamni blok 8

18:45 - Sport press 4

19:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

19:05 - Trendy - repriza

19:30 - Vijesti 4

19:50 - Oglasi i reklamni blok 9

20:15 - Tajne zdravlja - repriza

21:00 - Muzički noćni program

 

SRIJEDA

00:07 -10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

10:30 - OSI

11:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

11:05 - Reklamni blok 3

11:10 - Dešavanja u gradu 1

11:20 - Kult press 2

11:30 - Vijesti 2

11:40 - Oglasi i reklamni blok 4

12:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

12:10 - Bjelopoljske vijesti 2

12:15 - Student

13:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

13:15 - Show biz magazin / Aktuelno

13:45 - Reklamni blok 5

14:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

14:15 - Sport press 2

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu 2

15:10 - Oglasi i reklamni blok 6

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

16:10 - Bjelopoljske vijesti 3

16:20 - Sport press 3

16:30 - Vijesti 3

16:50 - Oglasi i reklamni blok 7

17:15 - Kult press 4

17:30 - Putevima Ilira

18:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

18:15 - Reklamni blok 8

18:45 - Sport press 4

19:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

19:05 - Show biz magazine - repriza

19:30 - Vijesti 4

19:50 - Oglasi i reklamni blok 9

20:15 - Student - repriza

21:00 - Muzički noćni program

 

ČETVRTAK

00:07 -10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

10:30 - Miris lišća orahova

11:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

11:05 - Reklamni blok 3

11:10 - Dešavanja u gradu 1

11:20 - Kult press 2

11:30 - Vijesti 2

11:50 - Oglasi i reklamni blok 4

12:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

12:10 - Bjelopoljske vijesti 2

12:15 - O mjesnim zajednicama

13:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

13:15 - Gastromanija / Promo emisija

13:45 - Reklamni blok 5

14:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

14:15 - Sport press 2

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu 2

15:10 - Oglasi i reklamni blok 6

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

16:10 - Bjelopoljske vijesti 3

16:20 - Sport press 3

16:30 - Vijesti 3

16:50 - Oglasi i reklamni blok 7

17:15 - Kult press 4

17:30 - Sound track Refesticon

18:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

18:15 - Reklamni blok 8

18:45 - Sport press 4

19:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

19:05 - Gastromanija - repriza

19:30 - Vijesti 4

19:50 - Oglasi i reklamni blok 9

20:15 - O mjesnim zajednicama - repriza

21:00 - Muzički noćni program

 

PETAK

00:07 -10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

10:30 - Novo doba

11:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

11:05 - Reklamni blok 3

11:10 - Dešavanja u gradu 1

11:20 - Kult press 2

11:30 - Vijesti 2

11:50 - Oglasi i reklamni blok 4

12:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

12:10 - Bjelopoljske vijesti 2

12:15 - Kulturna mapa

13:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

13:15 - Putovanja / Otvoreni studio

13:45 - Reklamni blok 5

14:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

14:15 - Sport press 2

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu 2

15:10 - Oglasi i reklamni blok 6

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

16:10 - Bjelopoljske vijesti 3

16:20 - Sport press 3

16:30 - Vijesti 3

16:50 - Oglasi i reklamni blok 7

17:15 - Kult press 4

17:30 - Fleš Refesticon

18:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

18:15 - Reklamni blok 8

18:45 - Sport press 4

19:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

19:05 - Putovanja - repriza

19:30 - Vijesti 4

19:40 - Oglasi i reklamni blok 9

20:15 - Kulturna mapa - repriza

20:00 - Muzički noćni program

 

SUBOTA

00:07 - 10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

11:00 - Naslovi  + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

11:05 - Reklamni blok 3

11:10 - Dešavanja u gradu 1

11:20 - Kult press 2

11:30 - Vijesti 2

11:50 - Oglasi i reklamni blok 4

12:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

13:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

13:45 - Reklamni blok 5

14:00 - Hronika RBP  

14:45 - Sport press 2

15:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

15:10 - Oglasi i reklamni blok 6

15:30 - Dešavanja u gradu 2

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

16:05 - Fantastične priče

16:25 - Sport press 3

16:30 - Vijesti 3

16:50 - Oglasi i reklamni blok 7

17:15 - Kult press 4

17:30 - Fleš Refesticon - repriza

18:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

18:15 - Reklamni blok 8

18:50 - Dešavanja u gradu 3

18:55 - Sport press 4

19:00 - Naslovi + Stanje na putevima + Vremenska prognoza

19:05 - OSI - repriza

19:30 - Vijesti 4

19:50 - Oglasi i reklamni blok 9

20:00 - Muzički noćni program

 

NEDJELJA

Muzički program

10:00 - Zmajevi dolaze

Muzički program

14:00 - Hronika RBP - repriza

Muzički program

15:00 - Putevima Ilira - repriza

Muzički program

16:00 - Fantastične priče

Muzički program

17:30 - Fleš Refesticon - repriza

Muzički program

18:30 - Miris lišća orahova - repriza

Muzički program

 

 

 

UREDNIŠTVO ZADRŽAVA PRAVO  IZMJENE PROGRAMSKOG SADRŽAJA 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program Radija Bijelo Polje UŽIVO možete pratiti na stranicama: 

 

UživoRadio.com

Navidiku.rs 

Navidiku.eu 

Bucuresti  

Radio Stanice 

exyuradio.net