Program

PONEDJELJAK

 

00:07 -10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi

10:03 - Stanje na putevima

10:05 - Vremenska prognoza

10:06 - Hit dana

10:10 - Top 6 - najslušaniji hitovi zabavne muzike

10:30 - Top magazin

11:00 - Naslovi

11:03 - Stanje na putevima

11:05 - Vremenska prognoza

11:06 - Dešavanja u gradu - najava 1

11:10 - Hit dana

11:15 - Kult press 2

11:30 - Vijesti

11:40 - Oglasi i reklamni blok 2

12:00 - Naslovi

12:03 - Stanje na putevima

12:05 - Vremenska prognoza

12:06 - Bjelopoljske vijesti

12:10 - Hit dana

13:00 – Naslovi / Otvoreni studio

13:03 - Stanje na putevima

13:05 - Vremenska prognoza

13:06 - Hit dana

13:55 - Sport press 2

14:00 - Naslovi  

14:03 - Stanje na putevima

14:05 - Vremenska prognoza

14:06 - Hit dana

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu - najava 2

15:05 - Hit dana

15:10 - Oglasi i reklamni blok 3

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi

16:03 - Stanje na putevima

16:05 - Vremenska prognoza 

16:06 - Bjelopoljske vijesti

16:10 - Hit dana

16:15 - Sport press 3

16:30 - Vijesti

17:00 - Naslovi 

17:03 - Stanje na putevima

17:05 - Vremenska prognoza

17:06 - Hit dana

17:10 - Oglasi i reklamni blok 4 

17:25 - Kult press 4

18:30 - Fantastične priče

18:50 - Dešavanja u gradu - najava 3

18:55 - Sport press 4

19:00 - Naslovi  

19:03 - Stanje na putevima

19:05 - Vremenska prognoza

19:06 - Hit dana

19:10 - Muzički duel

19:30 - Vijesti

19:40 - Oglasi i reklamni blok 5

20:00 - Epska fantazija

21:00 - Muzički noćni program

 

UTORAK

 

00:07 - 10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi 

10:03 - Stanje na putevima

10:05 - Vremenska prognoza

10:06 - Hit dana

10:10 - Top 6 - najslušaniji hitovi zabavne muzike

10:30 - Top magazin

11:00 - Naslovi 

11:03 - Stanje na putevima

11:05 - Vremenska prognoza

11:06 - Dešavanja u gradu - najava 1

11:10 - Hit dana

11:15 - Kult press 2

11:30 - Vijesti

11:40 - Oglasi i reklamni blok 2

12:00 - Naslovi

12:03 - Stanje na putevima

12:05 - Vremenska prognoza

12:06 - Hit dana

12:15 - Tajne zdravlja

13:00 – Naslovi / Otvoreni studio

13:03 - Stanje na putevima

13:05 - Vremenska prognoza

13:06 - Hit dana

13:55 - Sport press 2

14:00 - Naslovi 

14:03 - Stanje na putevima

14:05 - Vremenska prognoza

14:06 - Hit dana

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu - najava 2

15:05 - Hit dana

15:10 - Oglasi i reklamni blok 3 

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi 

16:03 - Stanje na putevima

16:05 - Vremenska prognoza

16:06 - Hit dana

16:10 - Sport press 3

16:30 - Vijesti

17:00 - Naslovi 

17:03 - Stanje na putevima

17:05 - Vremenska prognoza

17:06 - Hit dana

17:10 - Oglasi i reklamni blok 4

17:25 - Kult press 4

18:30 - Fantastične priče

18:50 - Dešavanja u gradu - najava 3

18:55 - Sport press 4

19:00 - Naslovi  

19:03 - Stanje na putevima

19:05 - Vremenska prognoza

19:06 - Hit dana

19:10 - Mini koncert

19:30 - Vijesti

19:40 - Oglasi i reklamni blok 5

20:00 - Epska fantazija

21:00 - Muzički noćni program

 

SRIJEDA

 

00:07 - 10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi 

10:03 - Stanje na putevima

10:05 - Vremenska prognoza

10:06 - Hit dana

10:10 - Top 6- najslušaniji hitovi zabavne muzike

10:30 - Top magazin

11:00 - Naslovi

11:03 - Stanje na putevima

11:05 - Vremenska prognoza

11:06 - Dešavanja u gradu - najava 1

11:10 - Hit dana

11:15 - Kult press 2

11:30 - Vijesti

11:40 - Oglasi i reklamni blok 2

12:00 - Naslovi

12:03 - Stanje na putevima

12:05 - Vremenska prognoza

12:06 - Hit dana

13:00 – NaslovI / Otvoreni studio  

13:03 - Stanje na putevima

13:05 - Vremenska prognoza

13:06 - Hit dana

13:50 - Sport press 2

14:00 - Naslovi  

14:03 - Stanje na putevima

14:05 - Vremenska prognoza

14:06 - Hit dana

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu - najava 2

15:05 - Hit dana

15:10 - Oglasi i reklamni blok 3

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi 

10:03 - Stanje na putevima

16:05 - Vremenska prognoza

16:06 - Hit dana

16:10 - Sport press 3

16:30 - Vijesti

17:00 - Naslovi  

17:03 - Stanje na putevima

17:05 - Vremenska prognoza

17:06 - Hit dana

17:10 - Oglasi i reklamni blok 4

17:25 - Kult press 4

18:30 - Fantastične priče

18:50 - Dešavanja u gradu - najava 3

18:55 - Sport press 4

19:00 - Naslovi 

19:03 - Stanje na putevima

19:05 - Vremenska prognoza

19:06 - Hit dana

19:10 - Muzički duel

19:30 - Vijesti

19:40 - Oglasi i reklamni blok 5

20:00 - Epska fantazija

21:00 - Muzički noćni program

  

ČETVRTAK

 

00:07 - 10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi 

10:03 - Stanje na putevima

10:05 - Vremenska prognoza

10:06 - Hit dana

10:10 - Top 6 - najslušaniji hitovi zabavne muzike

10:30 - Top magazin

11:00 - Naslovi 

11:03 - Stanje na putevima

11:05 - Vremenska prognoza

11:05 - Dešavanja u gradu - najava 1

11:10 - Hit dana

11:15 - Kult press 2

11:30 - Vijesti

11:40 - Oglasi i reklamni blok 2

12:00 - Naslovi

12:03 - Stanje na putevima

12:05 - Vremenska prognoza

12:06 - Hit dana

13:00 – Naslovi / Otvoreni studio

13:03 - Stanje na putevima    

13:05 - Vremenska prognoza

13:06 - Hit dana

13:55 - Sport press 2

14:00 - Naslovi

14:03 - Stanje na putevima

13:05 - Vremenska prognoza

14:06 - Hit dana

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu - najava 2

15:05 - Hit dana

15:10 - Oglasi i reklamni blok 3

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi 

16:03 - Stanje na putevima

16:05 - Vremenska prognoza

16:06 - Hit dana

16:10 - Sport press 3

16:30 - Vijesti

17:00 - Naslovi  

17:03 - Stanje na putevima

17:05 - Vremenska prognoza

17:05 - Hit dana

17:10 - Oglasi i reklamni blok 4

17:25 - Kult press 4

18:30 - Fantastične priče

18:50 - Dešavanja u gradu - najava 3

18:55 - Sport press 4

19:00 - Naslovi 

19:03 - Stanje na putevima

19:05 - Vremenska prognoza

19:06 - Hit dana

19:10 - Mini koncert

19:30 - Vijesti

19:40 - Oglasi i reklamni blok 5

20:00 - Epska fantazija

21:00 - Muzički noćni program

 

PETAK

 

00:07 - 10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi  

10:03 - Stanje na putevima

10:05 - Vremenska prognoza

10:10 - Top 6 - najslušaniji hitovi zabavne muzike

10:30 - Top magazin

11:00 - Naslovi (Zajednički talas X 2)

11:03 - Stanje na putevima

11:05 - Vremenska prognoza

11:05 - Dešavanja u gradu - najava 1

11:10 - Hit dana

11:15 - Kult press 2

11:30 - Vijesti

11:40 - Oglasi i reklamni blok 2

12:00 - Naslovi

12:03 - Stanje na putevima

12:05 - Vremenska prognoza

12:06 - Hit dana

12:15 - Bestseler Refesticon

13:00 - Naslovi 

13:03 - Stanje na putevima

13:05 - Vremenska prognoza

13:06 - Hit dana

13:15 - Trium Reginarum

13:45 - Sport press 2

14:00 - Naslovi 

14:03 - Stanje na putevima

14:05 - Vremenska prognoza

14:06 - Hit dana

14:30 - Dnevnik RBP

15:00 - Dešavanja u gradu - najava 2

15:05 - Hit dana

15:10 - Oglasi i reklamni blok 3

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi 

16:03 - Stanje na putevima

16:05 - Vremenska prognoza

16:06 - Hit dana

16:10 - Sport press 3

16:30 - Vijesti

17:00 - Naslovi 

17:03 - Stanje na putevima

17:05 - Vremenska prognoza

17:06 - Hit dana 

17:10 - Oglasi i reklamni blok 4

17:25 - Kult press 4

18:30 - Fantastične priče

18:50 - Dešavanja u gradu - najava 3

18:55 - Sport press 4

19:00 - Naslovi 

19:03 - Stanje na putevima

19:05 - Vremenska prognoza

19:06 - Hit dana

19:10 - Muzički duel

19:30 - Vijesti

19:40 - Oglasi i reklamni blok 5

20:00 - Epska fantazija

21:00 - Muzički noćni program

 

SUBOTA

 

00:07 - 10:00 Jutarnji program

10:00 - Naslovi  

10:03 - Stanje na putevima

10:05 - Vremenska prognoza

10:06 - Hit dana

10:10 - Top 6

11:00 - Naslovi 

11:03 - Stanje na putevima

11:05 - Vremenska prognoza

11:06 - Dešavanja u gradu - najava 1

11:10 - Hit dana

11:15 - Kult press 2

11:30 - Vijesti

11:40 - Oglasi i reklamni blok 2

12:00 - Naslovi 

12:03 - Stanje na putevima

12:05 - Vremenska prognoza

12:06 - Hit dana

13:00 - Naslovi  

13:03 - Stanje na putevima

13:05 - Vremenska prognoza

13:06 - Hit dana

13:45 - Sport press 2

14:00 - Hronika RBP   

14:30 - Oglasi - reklamni blok 3

15:00 - Naslovi

15:03 - Stanje na putevima

15:05 - Vremenska prognoza

15:06 - Hit dana

15:30 - Dešavanja u gradu - najava 2

15:30 - Kult press 3

16:00 - Naslovi

16:03 - Stanje na putevima

16:05 - Vremenska prognoza

16:06 - Hit dana

16:10 - Sport press 3

16:30 - Vijesti

17:00 - Naslovi

17:03 - Stanje na putevima

17:05 - Vremenska prognoza

17:06 - Hit dana

17:10 - Oglasi i reklamni blok 4

17:50 - Kult press 4

18:00 - Naslovi

18:03 - Stanje na putevima

18:05 - Vremenska prognoza

18:06 - Dešavanja u gradu - najava 3

18:55 - Sport press 4

19:00 - Naslovi 

19:03 - Stanje na putevima

19:05 - Vremenska prognoza

19:06 - Hit dana

19:30 - Vijesti

19:40 - Oglasi i reklamni blok 5

21:00 - Muzički noćni program