Plivači žive kvalitetnije i duže

Plivanje ima mnoge pozitivne uticaje na zdravlje, a naučna istraživanja su pokazala i da je stopa prijevremene smrtnosti među plivačima za 50 procenata manja nego među ljudima koji trče kao vid rekreacije.