Iz štampe je izasla publikacija Nedima Čokovića

U izdanju IGP ,,Pegaz" iz štampe je izašla studija-publikacija ,,Analiza doprinosa afirmaciji kulturnog i nacionalnog identiteta Muslimana Crne Gore, od strane organizacija kulture i drugih subjekata", autora Nedima Čokovića iz Bijelog Polja, koja predstavja realizaciju istoimenog projekta, sredstvima Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.

Uručeni poklon paketići romskoj djecu u Strojtanici i Rakonjama

U susret novogodišnjim praznicima raukovodilac Odjeljenja u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Miloš Kljajević i izvršni direktor NVO Bjelopoljski demokratski centar Zdravko Janjušević , koji je i član Tima za praćenje primjene Lokalnog akcionog plana za integraciju Roma Opštine Bijelo Polje uručili su danas poklon paketiće romskoj djeci u naseljima Strojtanica i Rakonje.