Femić: Svaka peta žena u Crnoj Gori žrtva nasilja (video)

Iako je Crna Gora učinila značajan napredak u izgradnji zakonodavnog, političkog i institucionalnog okvira za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama, još uvijek ne možemo biti zadovoljni postignutim, s obzirom na to, da  da je svaka druga žena bar jednom u životu bila žrtva nasilja, dok je prošloj godini svaka peta žena trpjela neki vid nasilja, fizičkog, psihičkog, seksualnog ili ekonomskog, kazala je psihološkinja Danijela Femić.