Crnogorski bankarski sistem je visokolikvidan, solventan i stabilan

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković rekao je danas na Premijerskom satu da je finansijski kapital na kraju III kvartala na nivou sistema od 13 banaka, u jednogodišnjem uporednom periodu porastao je za skoro 100 miliona eura, da koeficijent solventnosti iznosi 19,59 odsto te da sa ovakvim rekordnim parametrima, bankarski sistem spremno dočekuje nezavisnu procjenu aktive koja će dati preciznu sliku o stabilnosti i kondiciji finansijskog sistema Crne Gore.

Eskpertima protiv falsifikovanih diploma

Ministarstvo prosvjete predložilo je izmjenu Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava, kojom namjeravaju da promijene kriterijume izdavanje diploma i angažuju eksperte koji će davati mišljenje o ispravi stečenoj u inostranstvu, a imao bi mogućnost da predloži priznavanje ili odbije diplomu.

Djeca danas razgovaraju sa Đukanovićem

Zlatni savjetnici Ombudsmana razgovaraće danas na Cetinju sa predsjednikom Crne Gore, Milom Đukanovićem, o važnim temama u vezi sa ostvarivanjem dječjih prava, u okviru obilježavanja Međunarodnog dana djeteta.