Sanirati štetu nastalu gašenjem MA i objediniti resurse dvije kompanije

Potpredsjednik Socijaldemokrata Crne Gore Danilo Orlandić kazao je da cjelokupna javnost a posebno turistička privreda i radnici Montenegro airlinesa (MA) i To Montenegra očekuju od Vlade Crne Gore da hitno reaguje i sprovede aktivnosti na sanaciji štete koja je pričinjena gašenjem MA i, kako je kazao, problematičnim formiranjem i poslovanjem nove nacionalne avio kompanije. "Neophodno je spriječiti dalje propadanje državne imovine i svih resursa koji se mogu staviti u funkciju za potreba rada nacionalne aviokompanije.