Puna podrška britanske Uprave prihoda i carina

Britanska Uprava prihoda i carina je posredstvom britanske ambasade u Podgorici dala punu podršku crnogorskoj Upravi prihoda i carina (UPC) u vidu ekspertske podrške i vrijednih donacija. Vršilac dužnosti direktora UPC, Vladimir Bulajić, sastao sa u srijedu sa britanskom ambasadorkom Karen Medoks i britanskim oficirom za vezu za privredni i finansijski kriminal. “Tokom sastanka je posvećena posebna pažnja izazovima sa kojima se crnogorska carinska služba susrijeće, te mogućnostima daljeg unaprjeđenja postojeće dobre saradnje”, navodi se u saopštenju UPC.